Реєстрація та ліцензування професій в Україні

Реєстрація та ліцензування професій відбувається наступним чином:

 • розгляд заяв від осіб, які виявили бажання стати членами Організації;
 • реєстрація та внесення відомостей до реєстру;
 • ведення Єдиного реєстру діючого професійного статусу з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про діючий професійний статус, кваліфікаційну компетентність;
 • підтвердження виданих за кордоном документів в Україні для осіб, які були включені до реєстру (документи щодо заняття професійною діяльністю в Україні та за кордоном);
 • видача Витягів з Єдиного реєстру діючого професійного статусу;
 • видача Витягів про наявність або відсутність ліцензії або іншого права на провадження певної професійної діяльності;
 • видача Висновку доброчесності (Conclusion of Integrity);
 • видача Свідоцтва про професійний статус (Current professional status Certificate);
 • видача Сертифіката про бездоганну репутацію (Certificate of Good Standing);
 • видача Довідки про набутий досвід (Experience Certificate);
 • збирання, обробка та зберігання інформації про заклади та установи вищої освіти;
 • видача та підтвердження видачі ліцензій на право здійснення певного виду професійної діяльності.

Етичний кодекс

Структура організації передбачає спеціально створений підрозділ, що займається питаннями етики. Метою  даної Комісії є формування єдиних норм етичної поведінки та недопущення порушення інтересів роботодавця, найманого працівника, клієнта. Це буде досягатися шляхом тісної співпраці з органами, установами, організаціями та базами роботодавців.

До задач Комісії належать:

 • захист прав та гідності особи;
 • видача сертифікатів;
 • оцінка поведінки юристів-членів організації на відповідність дотримання ними морально-етичних та правових норм;
 • розробка пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення правил професійної етичної та правової поведінки;
 • формування єдиного критерію оцінки етичних норм;
 • формування єдиної політики у сфері професійної етики;
 • вирішення інших питань в межах повноважень Комісії.

Пітвердження професійної кваліфікації та виданих документів, перевірка імміграційного статусу

ВРЮУ надає доступ до інформації про найманих працівників урядовим організаціям,  реєстраційним органам, навчальним закладам та компаніям. 

Ми проводимо перевірку:

 • виданих ліцензій;
 • імміграційного статусу;
 • трудової кваліфікації;
 • виданих документів.

Ми працюємо безпосередньо з оригінальними джерелами, незалежно від потенційної мови, регіону чи країни.

Для чого це потрібно?

Для підтвердження точності та достовірності академічних, професійних та юридичних даних, поданих заявниками.