Криштафович Орест Ярославович

Перший заступник Голови Вищої Ради юристів України

  • 278–87-36
  • orest911@gmail.com

бере участь у засіданнях Вищої Ради юристів, комітетів, нарадах під керівництвом Голови ВРЮУ, представників Департаментів, інших підрозділів ВРЮУ;

представник Вищої Ради юристів України у Верховній Раді України;

представляє ВРЮУ на засіданнях органів державної влади, провадить контроль та координацію діяльності визначених Головою ВРЮУ департаментів та консультативно-дорадчих органів, а також бере участь у роботі комісій та комітетів під час провадження діяльності організації у визначених Головою ВРЮУ напрямах;

представляє організацію у відносинах із партнерами, урядовими організаціями у рамках проведення консультацій;

представляє ВРЮУ на міжвідомчих нарадах та інших заходах;

дає доручення, обов’язкові для виконання керівниками департаментів та інших підвідомчих організації підрозділів, у яких такий заступник залучений до роботи;

здійснює інші повноваження за дорученням Голови;

відповідальний за виконання функцій із забезпечення взаємодії з Верховною Радою України, Комітетами та Секретаріатами, провадження законодавчої діяльності з питань європейської інтеграції, прав і свобод малолітніх та неповнолітніх громадян та осіб без громадянства на території України.

координує напрямки роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів:

Департаменту освіти;

Департаменту з питань співпраці.

Біографія:
Освіта:
Трудова діяльність:
Звання та нагороди: