Під процедурою визнання професійної кваліфікації слід розуміти процес верифікації Вас як суб’єкта, який діє у структурі зайнятості певної країни, володіє певними спеціальними професійними благами, правами та обов’язками. За результатами цього процесу відбувається встановлення професійної відповідності до умов та потреб галузі країни, у якій такий суб’єкт планує здійснювати професійну діяльність.

Для чого це потрібно?

Визнати свою професійну кваліфікацію необхідно для того, щоб мати можливість працювати в галузі регулювання в іншій країні.

З чого складається процедура визнання професійної кваліфікації?

Перший етап – адміністративні процедури та необхідні документи

Процедури доступу до регульованої професії в іншій країні  залежать від того, чи:

 1. Ви хочете оселитися в країні, що приймає та займатися своєю професійною діяльністю там .

у цьому випадку потрібно визнати вашу кваліфікацію

 1. Ви хочете тимчасово надавати послугив іншій країні.

у цьому випадку вам потрібно буде лише попередньо написати декларацію. Однак якщо ваша професія має серйозні наслідки для здоров’я чи безпеки, сторона, що приймає, буде вимагати від вас проходження повноцінного визнання.

Щоб дізнатися більше про правила, які застосовуються у вашій справі, зверніться до національного органу, відповідального за доступ до вашої професії у країні перебування.

Ознайомтеся з реєстром діючого професійного статутсу, отримайте інформацію про професії, які регулюються в обраній Вами країні та органи влади, які цим займаються.

Яка ситуація у Вас?

 1. Я хочу оселитися за кордоном і практикувати свою професію там

Якщо ви хочете поселитися в іншій країні, де професія, яку ви хочете практикувати, регулюється, вам потрібно буде повне визнання вашої професійної кваліфікації, перш ніж почати працювати там.

Як тільки ваша кваліфікація буде визнана, ви зможете отримати доступ до професії та працювати на тих самих умовах, що і в своїй країні, і на умовах тих, хто має кваліфікацію в цій країні.- имеется ввиду своя или чужая?

Підготуйте свою заявку

Орган, відповідальний за доступ до вашої професії в країні вашого походження або перебування, пояснить, які документи вам необхідні.

Якщо ваша професія не регулюється вдома, ви, можливо, не маєте відповідних дипломів, сертифікатів або підтвердження свого членства в професійній організаціїї, Вам може знадобитися довести іншими способами, що ви пропрацювали за  професією щонайменше остані один або два роки.

Процедури та терміни

Коли ви подаєте заявку на визнання вашої кваліфікації, відповідальний орган протягом одного місяця проводить заходи з обробки внесеної до заявки інформації та може вимагати будь-які інші документи, які можуть знадобитися для завершення процедури верифікації вашого діючого професійного статусу.

Після обробки вашої заявки відповідний орган приймає рішення, про що заявник повідомляється у встановленому порядку.

Разом з тим, перевірка деяких професій може зайняти більше часу, ніж потребується зазвичай.

Наприклад:

 • 3 місяці,якщо ви є лікарем, медсестрою загального спрямування, акушеркою, ветеринаром, стоматологом, фармацевтом або архітектором, який користується автоматичним визнанням.
 • 4 місяцідля всіх інших професій;

Якщо органи влади визнають, що ваша освіта та професійний досвід не відповідають стандартам, необхідним у вашій країні проживання або перебування, вони можуть попросити вас вжити додаткових заходів, щоб підтвердити вашу кваліфікацію. 

Зокрема у тексті рішення орган може винести рекомендацію про обрання кандидатом між випробуванням на відповідність та адаптаційним стажуванням (що може зайняти до 3 років).

Якщо Вашу заявку відхилять, виноситься мотивоване рішення.

Якщо відповідний орган не приймає рішення у встановлений термін, ви можете звернутися за телефоном до наших служб допомоги або безпосередньо до національного контактного пункту для отримання професійної кваліфікації

Автоматичне розпізнавання

У більшості країн існує система автоматичного визнання професійної кваліфікації для визначеної кількості галузевих професій:

Як працює автоматичне розпізнавання?

Щоб працювати в іншій країні фахівці повинні звернутися до органу, який здійснює нагляд за професією в цій країні та надати підтвердження своєї кваліфікації.

Орган повинен:

 • підтвердити заявку протягом 1 місяцяз моменту отримання та у разі відсутності необхідних документів звернутися із запитом до заявника або інших органів, які володіють запитуваною у заявці інформацією.
 • оцінити кваліфікацію та встановити, чи не подавав заявник аналогічну заявку за останні 3 місяці (або 4 місяці для деяких складних випадків у сфері неформального розпізнавання).

Щоб дізнатись, які документи можуть вимагати органи влади, перегляньте Кодекс поведінки.

 

Практична інформація про деякі галузеві професії

МЕДИЧНІ СЕСТРИ ЗАГАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

Автоматичне розпізнавання

Мінімальне навчання, необхідне для автоматичного визнання професійних кваліфікацій для юристів, які працють у сфері загального права, – це 4 роки повного навчання (8 640 годин), що охоплюють теми, зазначені у Додатку V. Пункт 5.2.1 Директиви про визнання професійної кваліфікації.

Перелік усіх кваліфікацій, які відповідають цим вимогам, можна знайти у переліку кваліфікації загального призначення у Додатку V Директиви про визнання професійної кваліфікації.

Якщо кваліфікація не зазначена у Додатку V, оскільки вона не відповідає основним критеріям, вона може бути визнана за режимом набутих прав. 

Спеціаліст загальної категорії будь-якого спрямування (юрист, медсестра, нафтовик, технолог, педагог) загального профілю повинен продемонструвати підтвердження щонайменше 2-3 років професійного досвіду з моменту, коли він здобув перший або другий рівень вищої освіти відповідно до вимог Директиви.

Неавтоматичне розпізнавання

Навіть якщо кваліфікація не відповідає критеріям автоматичного визнання та не перелічена в Директиві ЄС, вона може бути визнана в інших країнах за загальною системою визнання кваліфікацій.

Проте якщо органи влади вважають, що підтверджений професійний досвід суттєво відрізняється від того, який вимагається або є загально необхідним у відповідній країні, до тої професії, якою володіє аплікант, можливо, доведеться пройти тестування на здібності або закінчити адаптаційний період.

Медсестри-спеціалісти

Автоматичне розпізнавання

Для спеціалістів-медиків немає автоматичного визнання.

Неавтоматичне розпізнавання

Якщо між кваліфікаціями існують великі відмінності, медичні сестри можуть попросити:

 • пройти тест на відповідність,щоб перевірити наявність необхідних навичок у вибраній країні;
 • завершити адаптаційний період.

Для більш детальної інформації – Директива про визнання професійної кваліфікації (2005/36 / ЄС)

Професії, які вимагають наявності ІІІ рівня освіти (Спеціаліст – Магістр).

Автоматичне розпізнавання

Влада у всіх країнах ЄС повинна визнати будь-яку кваліфікацію, визначену загальною директивою та додатками до неї за умови, що заявник підтвердить:

 • Наявність щонайменше трирічного стажу та мінімум два роки професійної практики залежно від диплома
 • Успішне завершення проходження підготовки (у тому випадку, якщо дана вимога є обов’язковою для запитуваної професії, наприклад: медсестра загальної медичної допомоги + підготовка акушерки денної форми навчання щонайменше 2 роки або 3 600 годин або успішне завершення тренінгу медсестри загальноосвітньої школи + підготовка акушерки повної зайнятості щонайменше 18 місяців або 3000 годин + 1 рік професійної практики як акушерки);

Якщо кваліфікація не наведена у міжнародних документах та не відповідає основним критеріям, вона може бути визнана в режимі придбання прав. 

Дана процедура передбачає демонстрацію щонайменше 3 років набутого професійного досвіду протягом останніх 5 років;

Неавтоматичне розпізнавання

Навіть якщо кваліфікація не відповідає критеріям автоматичного визнання та не перелічена в Директивах, вона може бути визнана в інших країнах за загальною системою визнання кваліфікації.

Однак, якщо органи влади вважають, що підготовка суттєво відрізняється від тренувань, необхідних у відповідній країні, можливо, доведеться пройти тест на здібності або закінчити адаптаційний період.

Детальніше про те, яку кваліфікацію можна визнати на цій основі, і які умови можуть бути додані, необхідно отримати юридичну консультацію від спеціалістів ВРЮУ.

ВАРІАНТ ІІ

 1. Я хочу тимчасово надавати послуги за кордоном

Якщо ви хочете тимчасово надавати свої послуги в іншій країні, ви повинні спочатку отримати визнання вашого професійного статусу  у вашій країні – хоча ви не повинні займатися професією в той час, коли ви хочете працювати за кордоном.

Вам не потрібно подавати заявку, щоб визнати вашу кваліфікацію. Однак вам може знадобитися попередня письмова декларація (паперова чи електронна) у країні, до якої ви збираєтеся.

Країна, яка приймає, також може вимагати, щоб ви оновлювали свою декларацію один раз на рік, якщо ви маєте намір продовжувати надавати тимчасові послуги там.

Найкращий спосіб з’ясувати, чи потрібно це, – це перевірити контактну точку для отримання професійної кваліфікації у країні перебування.

Ваша декларація

Якщо потрібна декларація, ви повинні подати її безпосередньо до органу приймаючої країни, відповідальної за вашу професію (щоб дізнатись, який це орган, зверніться до нашого національного контактного пункту).

Вона повинна містити наступне:

 • ім’я, прізвище та контактні дані;
 • національність;
 • професія в країні, де ви працюєте і професія, яку ви хочете практикувати у країні, що приймає;
 • інформація про Ваше страхування професійної відповідальності: страховик, номер контракту (зверніться до свого роботодавця);
 • посилання на будь-які заяви, подані раніше в цій країні.

Коли ви надсилаєте декларацію вперше або якщо у вас є будь-які зміни у вашій ситуації, ви повинні надати наступні документи, що підтверджують:

 • Вашу національність;
 • що ви легально зареєстровані в країні ЄС і Вам не заборонено практикувати, навіть тимчасово;
 • професійну кваліфікацію;
 • що ви пропрацювали за спеціальністю протягом щонайменше 2 з останніх 10 років (якщо ваша професія та підготовка до неї не регулюються в країні, де ви практикуєте);
 • що ви ніколи не були засуджені за будь-який серйозний злочин (якщо у вас є робота, пов’язана з безпекою (наприклад, охоронцем)).

Засоби доказу можуть відрізнятися залежно від країни. Зверніться до відповідального за вашу професію органа країни, що приймає, щоб перевірити, які документи будуть прийняті як доказ.

Терміни

У більшості випадків ви можете подати свою заяву в будь-який час, перш ніж почати працювати в країні перебування (навіть якщо ви не впевнені, що ви насправді будете працювати).

Проте, якщо професія, яку ви хочете практикувати, передбачає потенційну загрозу для громадського здоров’я чи безпеки, країна перебування може хотіти перевірити кваліфікацію заздалегідь .

Це означає, що ви не можете розпочати роботу, поки це не станеться, і поки ви не отримаєте офіційну авторизацію.

Чи потрібно заздалегідь вживати додаткових заходів після підтвердження професійного статусу в країні походження?

 Попросіть контактний пункт для отримання професійної кваліфікації.

 Орган країни, що приймає може проводити додаткові перевірки (до 2-х місяців),  щоб перевірити вашу кваліфікацію та вирішити, чи потрібно вжити будь-які інші додакові заходи, наприклад, виконати період адаптації або пройти тестування.

Як правило, ви повинні виконати ці додаткові умови через 1 місяць після отримання інформації. 

Якщо це неможливо (наприклад, вам потрібно пройти тест, але не буде вільних місць), ви можете зателефонувати до наших служб підтримки.

Щоб прискорити авторизацію, переконайтеся, що ваша декларація містить всю необхідну інформацію та документи. Відсутні документи або помилки можуть призвести до непотрібних затримок.

Сертифіковані копії / переклади

Органи влади можуть попросити засвідчені копії (довести справжність документів) та / або переклади певних ключових документів для вашої заявки, наприклад сертифікати, що підтверджують вашу кваліфікацію. Переклади поставляють з гарантією точності від зареєстрованого перекладача.

Проте в правилах  зазначено, що:

 • ця вимога стосується лише ключових документів, таких як власне кваліфікація;
 • органи влади зобов’язані приймати присяжні переклади з інших країн;

Влада не може вимагати присяжні переклади:

 • кваліфікації для лікарів, медсестер загальної медичної допомоги, акушерок, ветеринарних хірургів, стоматологів, фармацевтів та архітекторів;
 • посвідчення особи, паспортів або інших документів, що не стосуються вашої кваліфікації

Наведена вище інформація є коротким викладом складних правил з численними винятками.

Щоб переконатися, що ці винятки не стосуються вас, прочитайте посібник ЄС щодо визнання професійної кваліфікації.

Приклад із практики

Знання ваших прав допоможе вам уникнути бюрократичної тяганини

Катерина – фармацевт з України, яка хотіла би працювати в Австрії. В Австрії у неї вимагають переклад всіх підтверджувальних документів для її заяви, здійснений завіреним перекладачем, визнаним Австрією.

Проте було встановлено, що дипломи Катерини не можуть бути завірені. Для кількох категорій дипломів – лікар, медсестра загальної допомоги, акушерка, ветеринарний хірург, стоматолог, фармацевт, архітектор – присяжні переклади не потрібні.

Катерина звернулася до ВРЮУ, та вже рік як праціє за фахом у Ишглі.

Перш ніж почати працювати:

Коли ваша професійна кваліфікація буде визнана, вам все одно доведеться зареєструватися у професійному органі, перш ніж ви зможете використовувати своє професійне ім’я та розпочати практику. Для цього первинна реєстрація повинна відбуватися у країні Вашого походження або у разі, якщо ви не маєте можливості зробити це, то у країні вашого фактичного проживання.

Законодавча база:

 

Титули / професійні організації

 • Як тільки ваша кваліфікація буде визнана, влада повинна дозволити вам використовувати назву академічного титулу у вашій країні та, можливо, скорочену форму, а також професійне найменування, яке використовується у вашій новій країні.
 • Якщо ваша професія регулюється асоціацією або організацією в країні, де ви хочете працювати, вам доведеться стати членом, перш ніж ви зможете використовувати професійний титул.
 • Перш ніж подати заявку на отримання вашої кваліфікації, прочитайте посібник ЄС щодо визнання професійної кваліфікації.

Мовні тести

 • Ваша нова країна може вимагати від вас, щоб ви вже мали деякі знання національної мови.
 • Будь-які мовні вимоги мають бути лише для однієї цілі – щоб переконатися, що ви знаєте достатньо, щоб працювати в обраній професії у вашій новій країні.

Що таке, Європейська професійна карта (ЕPC)?

ЕРС – це електронне встановлення вашого професійного статусу на території країн ЄС.

Це досить зручний варіант для тих, хто вимушений здійснювати свою професійну діяльність більше ніж в одній країні і не бажає повторно проходити традиційні процедури визнання кваліфікації. Ви можете відстежувати вашу заявку в режимі он-лайн і повторно використовувати вже завантажені документи для запуску нових програм для різних країн.

На даний момент ви можете використовувати процедуру EPC лише в тому випадку, якщо ви :

 • медсестра, відповідальна за загальний догляд;
 • фармацевт;
 • фізіотерапевт;
 • гірський гід;
 • агент з нерухомості.

Іншим професіоналам доведеться покладатися на стандартні процедури, щоб довести свою  професійну кваліфікацію. У майбутньому процедура EPC може поширюватись на інші професії.

Ви можете скористатися процедурою EPC, якщо:

 • Ви хочете практикувати свою професію в іншій країні ЄС тимчасово ( тимчасова мобільність)

Приклад:

 • Бельгійський агент з нерухомості хоче поїхати до Угорщини, щоб допомогти клієнту знайти квартиру в Будапешті.
 • Німецьке гірське керівництво хоче працювати у Франції під час святкового сезону свят Chamonix.

або

 • Ви хочете поселитися в іншій країні ЄС і практикувати свою професію на постійній основі.

Приклад : 

 • Фінська медсестра загального спрямування хоче переїхати зі своєю сім’єю до Швеції і практикувати свою професію там.
 • Польський фармацевт вивчав та отримав диплом у Німеччині, і зараз він хоче повернутися до Польщі і працювати там як фармацевт.

EPC – це не фізична картка 

Це електронний доказ того, що ви пройшли адміністративні перевірки і ваша професійна кваліфікація була визнана країною, в якій ви хочете працювати (країна перебування), або що ви виконали умови тимчасового надання послуг у цій країні.

Коли заявку буде затверджено, ви зможете створити сертифікат EPC у форматі pdf. Це також включатиме контрольний номер, який ваш потенційний роботодавець може використати для перевірки дійсності EPC в Інтернеті.

Якщо ви не впевнені, що вам потрібно подати заявку на отримання ЄПК для тимчасової мобільності, ви можете звернутися до національних органів влади.

Якщо ви плануєте оселитися в країні на тривалий термін, вам також може знадобитися реєстрація в професійному органі або проходження додаткових перевірок, перш ніж Ви почнете займатися своєю професією. Ви також можете перевірити з національними органами, чи це потрібно у вашому випадку.

Кваліфікація, отримана за межами ЄС

Якщо ви отримали свою кваліфікацію за межами ЄС, ви можете подати заявку на отримання ЄПК, якщо:

 • Ваша кваліфікація вже була визнана в одній країні ЄС;
 • Ви здійснювали свою професійну діяльність протягом не менше 3 років після її визнання.

Переваги європейської професійної картки

 • Органи влади у вашій країні допоможуть вам в отриманні вашої заявки та перевіряти її правильність та повну. Вони також засвідчують достовірність та обгрунтованість ваших документів.
 • Якщо в майбутньому, чи хочете ви подати запит на врегулювання довгострокових послуг або тимчасово надавати послуги в іншій країні, ваш файл вже буде існувати в системі, і вам не доведеться знову завантажувати всі документи. Це заощадить ваш час на подальші програми.
 • Якщо органи відповідальної за приймаючу країну, відповідальні за вашу заявку, не приймуть остаточного рішення у встановлений термін, визнання буде надано автоматично, і ви зможете створити сертифікат EPC.