Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Місто Харків
Форма власності Державна
Акредитація IV
Документ про закінчення Диплом державного зразка
Форма навчання Денна, заочна, вечірня
Основні кваліфікаційні та наукові рівні Бакалавр, Магістр
Адреса Вул.. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024
Телефон, Факс (057) 704-92-49; (057) 704-92-93;
Email pr.kom@nulau.edu.ua; kancel@nulau.edu.ua
Сайт http://nlu.edu.ua/

Університет засновано 17 листопада 1804 року за наказом імператора Олександра І під назвою Харківський імператорський університет. Назва університету змінювалася протягом десятиліть, як змінювалася і влада в державі. 4 грудня 2013 Наказом Міністерства освіти і науки України р. № 1697 Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» перейменовано на Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Університет має значний науково-педагогічний потенціал. Викладання, науково-дослідницьку та виховну роботу забезпечують 38 кафедри, де працюють понад 700 викладачів. Серед них більш 100 докторів наук, професорів, понад 500 кандидатів наук, доцентів; 1 Герой України, 1 академік Національної академії наук України; 14 академіків Національної академії правових наук України; 17 членів-кореспондентів Національної академії правових наук України; 18 заслужених діячів науки і техніки; 11 лауреатів Державної премії, 1 заслужений діяч мистецтв України; 11 заслужених працівників народної освіти України; 15 заслужених юристів України; 1 заслужений юрист Росії; 1 заслужений будівельник України; 10 заслужених професорів – старійшин Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 5 заслужених працівників культури України; 3 народних артистів України; 5 заслужених артистів України.

Нині в університеті навчаються близько 14 тис. студентів.

 1. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції;
 2. Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ;
 3. Слідчо-криміналістичний інститут;
 4. Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України;
 5. Інститут післядипломної освіти;
 6. Господарсько-правовий факультет;
 7. Військово-юридичний факультет;
 8. Міжнародно-правовий факультет;
 9. Факультет правосуддя;
 10. Факультет підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України;
 11. Факультет підготовки кадрів для Пенсійного фонду України;
 12. Вечірній факультет;
 13. Заочний факультет № 1;
 14. Заочний факультет № 2;
 15. Полтавський юридичний інститут;
 16. Полтавський юридичний коледж;
 17. Інститут управління і права (м. Київ).

Академія адвокатури України

Місто Київ
Форма власності Приватна
Акредитація IV
Документ про закінчення Диплом державного зразка
Форма навчання Денна, заочна, дистанційна
Основні кваліфікаційні та наукові рівні Бакалавр, Магістр, Аспірантура
Адреса Бульвар Шевченка, 27, м. Київ, 01032
Телефон, Факс +380 (44) 234 4242; +380 (44) 246 5740
Email
Сайт http://aau.edu.ua/

Академію адвокатури України було створено 12 жовтня 1995 року. Академія є вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальностями «Міжнародне право», «Правознавство», «Переклад».
В Академії функціонують такі відділення :

 • Спеціальної професійної підготовки – проводить навчання як додаток до основної вузівської підготовки. Програма розрахована на 5 років і діє на базі адвокатських об’єднань, судів, де адвокати і судді проводять зі студентами заняття з практичним застосуванням набутих теоретичних знань.
 • Загальної юридичної підготовки – готує юристів за спеціальністю «Право» для здобуття рівня Бакалавр та Магістр. Студенти проходять щорічну практику в органах державної влади та місцевого самоврядування .в прокуратурі, судах.
 • Міжнародного права – здійснює підготовку фахівців міжнародного права за рівнем бакалавр та магістр.
 • Перекладу – здійснює навчання студентів іноземної мови юридичного спрямування та загального. Студентам пропонують вивчення декількох іноземних мов на вибір.
 • Заочне відділення – студентам дають настановчі лекції та план для самостійного вивчення. Після чого двічі на рік студенти складають екзаменаційну сесію.
 1. Цивільного, господарського права та процесу;
 2. Кримінального та адміністративного права;
 3. Кримінального процесу та криміналістики;
 4. Адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики;
 5. Кафедра прав людини, міжнародного та європейського права;
 6. Української філології та суспільних наук;
 7. Іноземних мов та перекладу;

Київський університет права Національної академії наук України

Місто Київ
Форма власності Державна
Акредитація IV
Документ про закінчення Диплом державного зразка
Форма навчання Денна, заочна, заочно-дистанційна
Основні кваліфікаційні та наукові рівні Бакалавр, Магістр, Аспірантура
Адреса Вул.. Доброхотова 7а, м. Київ, 03142
Телефон, Факс (044) 424-91-40, 424-13-79;(044) 452-28-64
Email

kul@kul.kiev.ua, admin@kul.kiev.ua

Сайт http://kul.kiev.ua/

Київський університет права НАН України було створено у 1995 році на основі Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України. Університет є одним з провідних навчальних закладів України та єдиним в державі закладом освіти, який підпорядкований Національній академії наук України.

Здійснює напрями підготовки за спеціальностями «Правознавство» та «Міжнародне право».

 1. Теорія та історія держави і права;
 2. Конституційне, адміністративне та фінансове право;
 3. Господарсько-правова;
 4. Цивільне та трудове право;
 5. Суд, адвокатура, прокуратура;
 6. Європейське право.

Викладачами профільних дисциплін є провідні науковці національної академії наук України, серед яких один академік, чотири кореспонденти НАН, 20 докторів наук, понад 60 кандидатів наук та доцентів і асистентів.

Юридичний факультет

Є навчальним, науковим та культурно-освітнім підрозділом Університету. У структурі факультету діють кафедри, криміналістична лабораторія, юридична клініка «Фенікс»:

 1. Кафедра теорії та історії держави і права;
 2. Кафедра конституційного, адміністративного, господарського права та процесу;
 3. Цивільного і трудового права;
 4. Кримінального права і процесу;
 5. Інтелектуальної власності та інноваційних технологій;

Національна академія внутрішніх справ України

Місто Київ
Форма власності Державна
Акредитація IV
Документ про закінчення Диплом державного зразка
Форма навчання Денна, заочна
Основні кваліфікаційні та наукові рівні Бакалавр, Магістр, Аспірантура, Докторантура
Адреса Пл.. Солом’янська 1, м. Київ, 03035
Телефон, Факс +38 (044) 520 06 66; (095) 654-56-56; (066) 262-85-93
Email post@naiau.kiev.ua
Сайт http://www.naiau.kiev.ua/

Академія надає освітні послуги для підготовки фахівців кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр за напрямком «Право» та «Психологія».

Для забезпечення освітнього та наукового процесу в Академії функціонує 38 кафедр та п’ять профільних наукових лабораторій, у яких працюють 50 докторів наук і професорів, 237 доцентів і кандидатів наук (докторів філософії). Серед науково-педагогічного персоналу: 7 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій наук України, 9 заслужених працівників освіти та науки, 11 заслужених юристів України, 7 заслужених майстрів спорту, 2 заслужених тренери України, 6 майстрів спорту міжнародного класу та 18 майстрів спорту.

Академія є членом Асоціації Європейських поліцейських коледжів, учасником Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи, підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми закладами та поліцейськими установами багатьох країн.

 1. Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної поліції ;
 2. Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів;
 3. Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів поліції громадської безпеки, психологічної служби та Національної гвардії України;
 4. Навчально-науковий інститут заочного навчання;
 5. Інститут кримінально-виконавчої служби;
 6. Інститут післядипломної освіти;
 7. Юридично-психологічний факультет;
 8. Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ;
 9. Центр спеціальної та фізичної підготовки.

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Місто Київ
Форма власності Державна
Акредитація IV
Документ про закінчення Диплом державного зразка
Форма навчання Денна,
Основні кваліфікаційні та наукові рівні Бакалавр, Магістр, Аспірантура, Докторантура
Адреса вул. Набережно-Хрещатицька, 27, кімн. 2, м. Київ, 04655
Телефон, Факс +38 (044) 425-60-22, +38 (044) 425-54-17
Email ukma@ukma.kiev.ua
Сайт http://www.ukma.edu.ua/

Національний університет «Києво-Могилянська академія» це ― вищий навчальний дослідницький автономний заклад, який був заснований 1615 року на основі Києво-Могилянської академії.

У рейтингу прозорості українських вишів за 2016 рік, результати якого оприлюднив Аналітичний центр CEDOS, Києво-Могилянська академія посідає перше місце. Протягом півроку фахівці CEDOS моніторили сайти 186 університетів, аби дізнатись, які університети є найбільш прозорими і відкритими та найбільше дбають про поінформованість своїх вступників, студентів та викладачів.

НаУКМА має дев`ять навчальних корпусів, мережу підбібліотек,об’єднаних в наукову бібліотеку, інформаційно-комп’ютерний центр, видавничо-поліграфічний центр, культурно-мистецький центр. При НаУКМА працюють видавництва Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, та “Дух і Літера”.

2005 року НаУКМА підписав Велику Хартію університетів про визнання і підтримку основоположних принципів діяльності університетів: самостійності університету, нероздільності викладання й дослідницької роботи, свободи в дослідницькій і викладацькій діяльності.

Юридичний факультет НаУКМА здійснбє підготовку за двома кваліфікаційними програмами, бакалавр та магістр права. Також на факультеті діє магістерська програма з публічного адміністрування. Після закінчення магістратури випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.
На факультеті використовують сучасні методи викладання. Велика кількість викладачів університету пройшли стажування за кордоном у провідних університетах США, Канади, Великої Британії, Німеччини.
Навчання на факультеті дає змогу студентам самим вибирати предмети для вивчення, лише деяка частину курсів є обов’язковою для всіх, без опанування яких не можливо здобути спеціалізацію юриста.В університеті загалом та факультеті зокрема створено умови для поглибленого вивчення англійської мови, також діють англомовні сертифікатні програми. Багато курсів на вибір викладаються англійською мовою і є авторськими, наприклад: «Судова правотворчість», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Права громадян інших країн в ЄС», «Застосування правового прецеденту», «Переговори та медіація», «Міжнародні бізнесові транзакції», «Антропологічна експертиза національного законодавства України», «Деліктні зобов’язання у цивільному праві», «Податкові процедури та податкове адміністрування», «Захист у кримінальній справі» та багато інших.

На Юридичному факультеті діють три кафедри для забезпечення потреб навчального процесу:

 1. Кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук;
 2. Кафедра загальнотеоретичних та державно-правових наук;
 3. Кафедра галузевих правових наук.

Національний університет «Одеська юридична академія»

Місто Одеса
Форма власності державна
Акредитація IV
Документ про закінчення Диплом державного зразка
Форма навчання Денна, вечірня, заочна
Основні кваліфікаційні та наукові рівні Бакалавр, Магістр, Аспірантура, Докторантура
Адреса Фонтанська дорога, 23, м. Одеса, 65009
Телефон, Факс (8048) 719-88-00
Email vstup@onua.edu.ua
Сайт http://onua.edu.ua/index.php?lang=uk

Національний університет «Одеська юридична академія» є провідним вищим навчальним закладом у галузі юридичної освіти і науки України, з 1998 року – членом Асоціації європейських університетів.

Головним стратегічним завданням Національного університету “Одеська юридична академія” є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог.

Вступ Національного університету “Одеська юридична академія” до Асоціації європейських університетів наблизив підготовку студентів до європейських та світових стандартів, забезпечив визнання дипломів Національного університету “Одеська юридична академія” у всьому світі, дозволив залучитися до Болонського процесу.

Навчання здійснюють 27 кафедр, де працюють висококваліфіковані викладачі, серед яких понад 230 докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів.

Укладені Академією договори з центральними органами державної влади (зокрема, з Генеральною прокуратурою України, Міністерством юстиції України, Службою безпеки України, Державною митною службою України, Державною податковою інспекцією України, Пенсійним фондом України, Державною судовою адміністрацією України, з місцевими органами виконавчої влади, судовими (Вищим адміністративним судом України, апеляційним судом м. Києва) і правоохоронними органами забезпечують гарантованість майбутнього працевлаштування випускників Академії, їх належну професійну підготовку.

 • Інститут прокуратури та слідства;
 • Інститут підготовки професійних суддів.
 • Факультет міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики;
 • Факультет цивільної і господарської юстиції;
 • Факультет судово-адміністративний;
 • Факультет соціально-правовий;
 • Факультет адвокатури;
 • Факультет заочної освіти;
 • Факультет післядипломної освіти,

Сьогодні в Національному університеті “Одеська юридична академія”працюють 24 кафедри та кафедра військової підготовки.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Місто Київ
Форма власності Державна
Акредитація IV
Документ про закінчення Диплом державного зразка
Форма навчання Денна, заочна, екстернат
Основні кваліфікаційні та наукові рівні Бакалавр, Магістр, Аспірантура, Докторантура
Адреса вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601
Телефон, Факс (044)239-33-33; (044)239-33-88
Email office.chief@univ.net.ua
Сайт http://www.univ.kiev.ua/ua/#geninf

Київський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні – вищий навчальний заклад дослідницького типу, провідний сучасний науково-навчальний центр України. Університет заснований 1834 року, як Імператорський університет Святого Володимира, і в 1994 році отримав сучасну назву.
Київський університет підтримує широкі міжнародні зв’язки з університетами зі всього світу. На сьогоднішній день університет має двосторонні партнерські угоди з 227 зарубіжними освітніми та науковими закладами з 57 країн світу. Для проведення наукової роботи, участі у конференціях, читання лекцій університет щорічно відвідують біля 180 зарубіжних учених і викладачів із 32 країн світу. Щороку у зарубіжні відрядження до 59 країн світу виїжджають більше ніж 1375 викладачів, науковців, студентів. Дві третини відряджених у 2014 р. виїжджали за кордон із науковою метою (участь у конференціях, стажування, проведення досліджень).
Університет займає активну позицію щодо збільшення обсягів набору на навчання іноземних громадян. Кількість іноземних громадян, які здобувають вищу освіту в університеті, складає 935 осіб. Зростанню набору іноземних громадян сприяло запровадження російськомовних та англомовних програм підготовки.

Адреса Вул. Володимирська 60, м. Київ
Телефон (044) 239-31-86, (044)239-32-37; (044) 239-32-37
Email femida_knu@ukr.net
сайт law.univ.kiev.ua
Кафедри Адміністративного права;
Господарського права;
Екологічного права;
Земельного та аграрного права;
Іноземних мов;
Інтелектуальної власності;
Історії права та держави;
Конституційного права;
Кримінального права та кримінології;
Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури;
Правосуддя;
Теорії права та держави;
Трудового права та права соціального забезпечення;
Фінансового права;
Цивільного права;

Львівський національний університет імені І.Франка

Місто Львів
Форма власності Державна
Акредитація IV
Документ про закінчення Диплом державного зразка
Форма навчання Денна, заочна
Основні кваліфікаційні та наукові рівні Бакалавр, Магістр, Аспірантура, Докторантура
Адреса вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000
Телефон, Факс +38 (032) 239-41-11; +38 (032) 261-60-48
Email zag_kan@lnu.edu.ua
Сайт http://www.lnu.edu.ua/

Львівський національний університет імені Івана Франка заснований 20 січня 1661 року як Львівський університет. Майже до кінця ХІХ століття в університеті діяло 3 факультети: юридичний, філософський і теологічний,а пізніше, з 1894 року почали відкриватися й інші факультети.Указом від 8 січня 1940 року Президія Верховної Ради УРСР Львівському державному університету було присвоєно ім’я видатного українського письменника і мислителя Івана Франка.Львівський національний університет імені Івана Франка займає п’яту позицію серед інших українських вищих навчальних закладів, також входить в «Топ-200 Україна» кращих навчальних закладів.Навчальний процес у 2015 н. р. у Львівському університеті забезпечують 2036 науково-педагогічних працівники, з них 220 докторів наук. В університеті діє 134 кафедри, на кінець 2014 р. в аспірантурі навчалось 773 особи, з них на заочній — 341 особа. Станом на кінець 2015 р. у Львівському університеті навчалось більше 20 000 студентів, у тому числі на заочній формі — 4233, у коледжах — 1339.

Львівський національний університет імені Івана Франка гідно представляє українську академічну спільноту у світі. Університет здійснює активну діяльність щодо підписання Хартії Європейських Університетів. У 2000 році університет став співзасновником Європейського Колегіуму Польських і Українських Університетів (Люблін, Польща). Продовжено термін дії угод із Бєльським державним університетом (Бєльці, Молдова) та Краківською Педагогічною Академією (Польща). Багато випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах США, Польщі, Німеччини, Австрії, Великої Британії, Франції.

Адреса вул. Січових Стрільців, 14, м. Львів, 79000
Телефон (+38 032) 239-41-02
Email dekanlaw@lnu.edu.ua
сайт law.lnu.edu.ua
Кафедри Адміністративного та фінансового права;

Інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права;

Історії держави,права та політико-правових учень;

Конституційного права;

Кримінального права і кримінології;

Кримінального процесу і криміналістики;

Основ права України;

Соціального права;

Теорії та філософії права;

Цивільного права та процесу.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Місто Чернівці
Форма власності Державна
Акредитація IV
Документ про закінчення Диплом державного зразка
Форма навчання Денна, заочна
Основні кваліфікаційні та наукові рівні Бакалавр, Магістр, Аспірантура, Докторантура
Адреса вул. Коцюбинського 2, м. Чернівці, 58012
Телефон, Факс +38 (0372) 52-70-29; +38 (0372) 58-47-07;
Email office@chnu.edu.ua
Сайт http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua

Чернівецький національний університет заснований 4 жовтня 1875р. указом імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа у складі теологічного, філософського та юридичного факультетів. У 1989 році Чернівецькому університетові присвоєно ім’я визначного українського письменника Буковини, провісника українського національного відродження Юрія Федьковича.

В ЧНУ імені Ю.Федьковича сьогодні функціонує 16 факультетів. На 71 кафедрі Чернівецького національного університету навчається понад 16 тисяч студентів, здійснюється підготовка фахівців з 67 спеціальностей. Навчально-наукову роботу забезпечують понад 900 викладачів, у т. ч. майже 100 докторів наук, професорів, близько 500 кандидатів наук, доцентів; діє 6 спеціалізованих наукових рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Адреса вул. Університетська 19, м. Чернівці, 58000
Телефон +38 (0372) 58 48 05
Email lawfaculty@chnu.edu.ua
Сайт http://lawfaculty.chnu.edu.ua/
Кафедри Кафедра публічного права;

Кафедра філософії та теорії права;
Європейського права та порівняльного правознавства;
Правосуддя;
Приватного права;
Кримінального права та криміналістики;
Юридичної психології;

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Місто Дніпро
Форма власності Державна
Акредитація IV
Документ про закінчення Диплом державного зразка
Форма навчання Денна, вечірня, заочна
Основні кваліфікаційні та наукові рівні Бакалавр, Магістр, Аспірантура, Докторантура
Адреса Просп. Гагаріна 72, м. Дніпро, 49010
Телефон, Факс (056) 760-89-83, 760-87-17
Email pk_dnu@i.ua
Сайт http://www.dnu.dp.ua/

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – це вищий навчальний заклад, багатогалузевий навчально-науковий комплекс, де функціонують 20 факультетів, аспірантура й докторантура, 3 науково-дослідних інститути, 107 кафедр, на яких працюють близько 1300 викладачів, у тому числі 150 докторів наук, професорів і майже 700 кандидатів наук, доцентів.

В університеті навчаються понад 15 тисяч студентів за 87 спеціальностями з ліцензованим обсягом прийому понад 3000 осіб, а також іноземні студенти та аспіранти більш ніж з 20 країн світу. Навчально-виховний і науковий процес в університеті забезпечується на рівні кращих вітчизняних та світових стандартів.

Дніпропетровський національний університет є членом Великої Хартії університетів Європи (Magna Charta Observatory) Євразійської асоціації університетів, яка об’єднує 69 провідних навчальних закладів країн СНД та Балтії.

Адреса вул. Наукова, 13, корп. №9, м. Дніпро
Телефон (056) 374–97–12
Email dnu_pravo@ukr.net
Сайт http://www.dnu.dp.ua/view/flaw
Кафедри Міжнародного права, історії права та політико-правових вчень;
Теорії держави і права, конституційного права та державного управління;
Цивільного, трудового та господарського права;
Адміністративного і кримінального права;

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Місто Вінниця
Форма власності Державна
Акредитація IV
Документ про закінчення Диплом державного зразка
Форма навчання Денна, заочна
Основні кваліфікаційні та наукові рівні Бакалавр, Магістр, Аспірантура, Докторантура
Адреса Вул.. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021
Телефон, Факс +380 (432) 50-89-32
Email pk@donnu.edu.ua
Сайт http://www.donnu.edu.ua/

Донецький національний університет є класичним університетом, в якому здійснюється підготовка фахівців бакалавра та магістра за 53 спеціальностями, аспірантів за 63 напрямками та докторів за 23.
Донецький університет є членом Асоціації університетів Європи, учасником багатьох Європейських наукових і освітніх програм за лінією TEMPUS.

До структури університету входять 9 факультетів: математики та інформаційних технологій, фізико-технічний, хімічний, біологічний, філологічний, іноземних мов, історичний, економічний, юридичний, а також: кафедра педагогіки та управління освітою, кафедра філософії, кафедра фізичного виховання і спорту, три філії у м. Костянтинівка, м. Маріуполь і м. Хмельницький.

В 2015/2016 рр. ДонНУ став одним з чотирьох українських вишів, які увійшли до рейтингу кращих університетів світу QS World University Rankings.

Здійснює підготовку за кваліфікаційним рівнем бакалавр та магістр за напрямком «Правознавство», як на бюджетній формі навчання так і на контрактній.

Структура факультету:

 • Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права.
 • Кафедра теорії та історії держави і права та адміністративного права.
 • Кафедра цивільного права і процесу.
 • Кафедра господарського права.

Окрім основних дисциплін, спрямованих на отримання знань з теорії держави і права та основних галузей права, викладачами юридичного факультету розроблено ряд авторських курсів, метою яких є поглиблене вивчення особливостей правового регулювання певних суспільних відносин, аналіз проблемних питань теорії і практики у відповідній сфері.
На факультеті створені центри:

 • Центр дослідження проблем законодавства і конституційної юстиції.
 • Центр міжнародного та європейського права.
 • Відділ практики та працевлаштування., та інші.

Контакти Юридичного факультету:

21050, вул. Грушевського, 2, Вінниця
+380 (432) 50-89-47
+380 (96) 192-13-68
+380 (63) 503-34-19
elf.fcl@donnu.edu.ua