Сьогодні практично в усіх країнах світу центральне місце в організації діяльності спеціалістів у галузі юриспруденції займають органи самоврядування юристів, котрі сприяють формуванню єдиної політики у сфері надання якісних юридичних послуг, забезпечення професійної підготовки спеціалістів та дотримання ними норм професійної етики. Ідея створення органів самоврядування юристів України полягає у забезпеченні ефективної та абсолютно нової роботи українських юристів шляхом поєднання державних механізмів та автономії юридичної сфери для підвищення рівня юридичної допомоги та загальної компетентності спеціалістів.

Саме тому в Україні почала  діяти Вища Рада юристів України, як незалежний, колегіальний орган самоврядування юристів в Україні, основною метою діяльності якого визначено  сприяння у інтеграції єдиної міжнародної процедури регулювання юридичної професії та галузі юриспруденції в цілому.

Безумовно, формування професійної автономії неможливе без створення загальнонаціонального реєстру, основна мета якого полягає  в об’єднанні усіх спеціалістів у галузі юриспруденції незалежно від їхніх політичних поглядів та фахової спеціалізації.  Реєстр юристів, котрі займаються професійною діяльністю, створюється з метою збору, зберігання та обліку даних про юристів України та громадян інших держав, котрі отримали право на провадження юридичної діяльності на території нашої країни.

Ведення реєстру членів Вищої Ради юристів України, порядок прийняття у члени, права та обов’язки, а також порядок припинення членства регулюється Положенням Вищої Ради юристів України.

Реєстрація

Членами Вищої Ради юристів України можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли вісімнадцятирічного віку та за своєю освітньою, професійною або іншою приналежністю набули прав та обов’язків, завдяки яким можуть діяти у повній відповідності до Положення Вищої Ради юристів України. Прийом громадян та реєстрація здійснюється на підставі відповідної письмової заяви встановленого зразка, з доданими до неї необхідними документами. Обов’язковою вимогою при реєстрації є наявність юридичної освіти або навчання за юридичною спеціальністю. Реєстрація у Вищій Раді юристів України може здійснюватися також стосовно громадян іншої країни, за умови, якщо така особа надасть документ про освіту підтверджений Міністерством освіти і науки України у встановленому чинним законодавством порядку, дозвіл на провадження професійної діяльності, затверджений Міністерством юстиції України та отримала дозвіл на працевлаштування, який затверджений Державним центром зайнятості при Міністерстві соціальної політики України.
Реєстрація осіб відбувається за умови надання Документу про сплату адміністративного збору.

Порядок прийому громадян здійснюється відповідно до внутрішнього Наказу Голови Вищої Ради юристів України за адресою : вул. Прорізна 9, м. Київ, Україна. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку на електронну адресу Вищої Ради юристів України.

Перелік документів, необхідних для реєстрації у Вищій Раді юристів України:

  • Заява про реєстрацію;
  • Копія документа про вищу юридичну освіту;
  • Анкета апліката встановленого зразка (за вимогою);
  • Письмова згода на обробку персональних даних встановленого зразка;
  • Документ про сплату адміністративного збору;

Розмір і порядок сплати членських внесків

Зареєстровані члени Вищої Ради юристів України сплачують наступні внески:

  • Щорічні членські внески
  • Вступний внесок

Вступний внесок – одноразовий платіж, котрий вноситься при реєстрації спеціаліста у галузі права у Єдиному реєстрі Вищої Ради юристів України. Вступний внесок сплачується впродовж 3-х днів з дати прийняття рішення про прийом заявника в члени Організації уповноваженим органом.

Щорічні внески – одноразові платежі, котрі сплачуються зареєстрованим членами у повному розмірі.