Департамент Реєстрації є структурним підрозділом Вищої Ради юристів України, який створений відповідно до внутрішнього Положення Організації та у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами і розпорядженнями Президента України та Кабінету міністрів України, відповідним розділом Положення та внутрішніми наказами Голови ВРЮУ та має наступний предмет відання:

 • розгляд заяв від осіб, які виявили бажання стати членами Організації;
 • реєстрація професійно практикуючих юристів;
 • реєстрація осіб, які здобувають вищу юридичну освіту;
 • ведення реєстру документів, які видає Організація;
 • надання витягів з Реєстру юристів згідно з вимогами Порядку ведення Реєстру;
 • видача Висновку доброчесності (Conclusion of Integrity);
 • видача Сертифіката про бездоганну репутацію (Certificate of Good Standing);
 • видача Довідки про набутий досвід (Experience Certificate).

Порядок реєстрації відповідно до внутрішнього Положення ВРЮУ:

 1. внесення відомостей про особу юриста, яка виявила бажання стати членом ВРЮУ;
 2. внесення відомостей про диплом або інший документ про освіту;
 3. надання згоди на обробку персональних даних;
 4. оплата вступного внеску;
 5. прийняття рішення щодо прийому особи юриста в члени Організації;.

При Департаменті Реєстрації діють такі підрозділи:

 1. Кваліфікаційна Палата ВРЮУ;
 2. Дисциплінарна Палата ВРЮУ;
 3. Комісія з питань етики юристів;

Кваліфікаційна Палата Вищої Ради юристів України це спеціально створений підрозділ при Департаменті Реєстрації, метою якого є перевірка правової професійної та освітньої підготовленості юристів,які бажають отримати сертифікат (ліцензію) на право займатися юридичною діяльністю.

Кваліфікаційна палата займається:

 1. Розглядом заяв юристів членів ВРЮУ про видачу Сертифікатів;
 2. Прийняттям рішень щодо видачі Сертифікатів;
 3. Вирішенням інших питань, які віднесені до повноважень Кваліфікаційної Палати;

Дисциплінарна Палата Вищої Ради юристів України є спеціально створеним структурним підрозділом, який діє при Департаменті Реєстрації і має наступний предмет відання:

 1. Розгляд заяв та скарг щодо дій юристів членів ВРЮУ;
 2. Прийняття рішення щодо вирішення питань застосування дисциплінарної відповідальності до юристів членів Організації;
 3. Прийняття рішення щодо виключення юристів в члени Організації;
 4. Вирішення інших питань в межах повноважень Дисциплінарної Палати.

Комісія з питань етики юристів це спеціально створений підрозділ, який функціонує при Департаменті Реєстрації, роль якої полягає в тому, що шляхом тісної співпраці з юристами, їх роботодавцями, юридичними організаціями ,органами державної влади, судовими органами, забезпечити формування та встановлення єдиних норм етичної поведінки для усіх юристів.

До діяльності Комісії відноситься:

 1. захист прав та гідності особи юриста;
 2. прийняття рішень щодо видачі сертифікатів;
 3. оцінка поведінки юристів членів організації на відповідність дотримання ними морально-етичних та правових норм;
 4. розробка пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення правил професійної етичної та правової поведінки особи юриста;
 5. формування єдиного критерію оцінки етичних норм для юристів;
 6. формування єдиної політики у сфері правової етики;
 7. вирішення інших питань в межах повноважень Комісії.