Станом на 01 червня 2016 року, підготовкою іноземних абітурієнтів займається 185 вищих навчальних закладів України, серед яких переважну більшість становлять державні заклади освіти.

Прийом іноземців у навчальні заклади України проводиться відповідно до «Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р №1238.

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» українські вищі навчальні заклади проводять підготовку за наступними рівнями:

 • Доуніверситетська підготовка:

– Молодший бакалавр – термін навчання 2 – 4 роки (коледжі, технікуми). Підготовка проводиться на основі здобутої повної середньої освіти у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: училищах, технікумах, коледжах.

 • Університетська підготовка:

– Бакалавр – термін навчання 4 роки;

– Магістр – термін навчання 1 – 2 роки;

– Післядипломна освіта:

 • Доктор філософії– термін навчання 4 роки;
 • Доктор наук– термін навчання 2 роки.

Освіта здобувається у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації: університетах, академіях та інститутах.

Порядок здобуття вищої юридичної освіти в Україні для іноземних студентів:

Загалом вищі навчальні не висувають особливих вимог для іноземних студентів, їхній прийом на навчання здійснюється на загальних умовах за умови наявності місця. Отже, основні принципи вступу для іноземців в українські виші складається з наступних кроків:

 1. «Запрошення на навчання»:

Першим етапом у процесі зарахування до українського вищого навчального закладу є попереднє отримання «Запрошення на навчання».

Для отримання запрошення на навчання необхідно надіслати на електронну пошту Всеукраїнської вищої ради юристів наступні документи:

 • лист з проханням про вступ до університету;
 • копію документа, який посвідчує особу, з нотаріальним перекладом (сторінка з фото);
 • копію документа про попередню освіту з додатком, в якому міститься інформація про отриманні бали та нотаріальний переклад українською;
 • копію національного паспорта;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • копія медичної довідки про стан здоров’я;
 • копія чека про переведення на рахунок ВНЗ оплати першого року навчання в університеті (у разі відмови у візі дана сума повертається. Узгоджується у кожному окремому випадку)

Перед подачею до університету, документи про освіту необхідно перекласти українською мовою.

Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі. Термін дії запрошення встановлюється навчальним закладом з урахуванням Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених МОН, а також тривалості відповідних освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програм, навчальних програм академічної мобільності, програм з вивчення державної мови або мови навчання, стажування, підготовчих факультетів (відділень).

 

 1. Оформлення студентської візи:

Громадяни візових країн, а також тих країн, з якими Україна підписала угоди про безвізове перебування до 90 днів (туристичні, приватні та ділові поїздки), повинні отримати довгострокову візу в Україну (віза типу D), яка дозволяє перебувати в країні більше 90 днів. Для того щоб отримати візу типу D, абітурієнт повинен подати в Консульство або Посольство України у відповідній країні набір документів, який включає в себе:

 • заповнену належним чином візову анкету;
 • оригінал «Запрошення на навчання»;
 • дійсний паспорт;
 • фотографії 3Х4 см;
 • дійсний поліс медичного страхування (за умови можливості його оформлення на території країни);

Документи потрібно подати за три місяці до планованого в’їзду. Також звертаємо вашу увагу на те, що всі документи повинні бути перекладені і офіційно завірені прийнятим в країні абітурієнта способом.

 1. Перетин державного кордону України:

Після того, як абітурієнт визначиться з датою прибуття в Україну, він повинен особисто або через ВВРЮ повідомити міжнародний відділ університету про дату, час і пункт свого прибуття. ВВРЮ організовує зустріч і супровід абітурієнта до місця проходження навчання.

 1. Подача документів до приймальної комісії:

Відповідно до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1272), іноземці вступають на акредитовані освітні програми та зараховуються:

 • двічі на рік – до 1 листопада та до 1 березня: для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста);
 • упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі;
 • упродовж року для навчання за програмами підготовчого факультету (відділення), з вивчення державної мови або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення;
 • упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності – відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579;

Після отримання запрошення і оформлення візи, іноземний абітурієнт повинен прибути до університету в період з 20 серпня по 15 листопада поточного року. З собою необхідно мати наступний набір документів:

 • Запрошення на навчання;
 • Документ який посвідчує особу з візою типу «Д» і дві нотаріально завірені копії перекладу паспорта українською мовою;
 • Свідоцтво про народження і нотаріально засвідчений переклад свідоцтва українською мовою;
 • Документ про попередньо здобуту освіту та додаток до нього, із зазначенням предметів, які вивчав студент та отриманих балів, а також нотаріально засвідчений переклад цих документів українською мовою;
 • Мотиваційний лист;
 • Згоду на обробку персональних даних;
 • Медичну довідку про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і нотаріально засвідчений переклад сертифіката українською мовою, або медичну довідку форми 086-у;
 • Довідку про відсутність ВІЛ-інфекцій та нотаріально засвідчений переклад довідки українською мовою;
 • фотокартки розміром 3х4 см;
 • зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року (за необхідності);
 • крім того, вищий навчальний заклад може вимагати від кандидата посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Після отримання запрошення та прибуття абітурієнта до університету, приймальна комісія призначає йому співбесіду, під час якої визначається його рівень знань з базових дисциплін обраної спеціальності. Крім того, приймальна комісія визначає рівень володіння мовою навчання (українською, російською або англійською).

Якщо іноземець не володіє мовою навчання на достатньому рівні, окрім мовних навичок, він матиме змогу освоїти базові предмети обраної спеціальності на підготовчому курсі, тривалість навчання на якому становить 1 рік. Після завершення підготовчого курсу, іноземний абітурієнт може бути зарахований на основне навчання.

Прийом іноземних абітурієнтів до вищих навчальних закладів України здійснюється на підставі розгляду та оцінки приймальною комісією університету наданих документів про попередню освіту та за результатами співбесіди. Вимоги щодо рівня успішності іноземних абітурієнтів визначаються кожним навчальним закладом окремо.

Післядипломна освіта для іноземців

У вищих навчальних закладах України іноземні абітурієнти можуть також здобувати наукові ступені Доктора філософії або Доктора наук. Підготовка за цими напрямками здійснюється на загальних умовах разом з громадянами України.

Доктор філософії є першим науковим ступенем, який здобувається на третьому рівні вищої освіти на базі отриманого ступеня магістра. Доктор наук – другий науковий ступінь, який здобувається на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей в обраній галузі.

Для вступу до аспірантури кандидату необхідно надати наступний перелік документів:

1) заява на ім’я ректора;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) перелік опублікованих наукових праць і винаходів. (Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності);

4) медична довідка за формою N 286-у;

5) копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

При вступі до докторантури, окрім вищеперерахованих документів, також надаються:

1) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

2) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома).

Іноземні абітурієнти, які висловили бажання здобути освіту в Україні, можуть звертатися до Всеукраїнської вищої ради юристів для отримання більш детальної інформації щодо особливостей вступу у той чи інший навчальний заклад, вартості навчання, оформлення необхідних документів, прибуття та проживання в Україні, а також швидкої культурної адаптації.