Право інтелектуальної власності  в Україні закріплено на законодавчому рівні такими нормативно-правовими актами як: Конституція України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про авторське право і суміжні права», Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” та інші.

Відповідно до Цивільного кодексу України, право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та майнові права інтелектуальної власності.

Об’єктами права інтелектуальної власності є:

 • літературні та художні твори;
 • комп’ютерні програми і додатки;
 • компіляції даних (бази даних);
 • фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • наукові відкриття;
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин та породи тварин;
 • комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
 • комерційні таємниці.

В Україні на державному рівні регулюються положення про набуття, здійснення та захист прав інтелектуальної власності. Це система заходів відповідних органів державної влади щодо визнання, поновлення прав, а також усунення перешкод, що заважають реалізації права та законних інтересів суб’єктів права у сфері інтелектуальної власності, що здійснюються у визначеному законом порядку.

Практично існує дві форми захисту права інтелектуальної власності:

Це неюрисдикційна форма захисту – коли особа, права якої порушено, самостійно здійснює дії з захисту своїх прав без звернення до компетентних органів. Ст. 19 Цивільного кодексу України передбачено самозахист цивільних прав від порушень і протиправних посягань;

і юрисдикційна – коли особа, права якої порушенні неправомірними діями, звертається за захистом до державних або інших компетентних органів, які уповноважені відновити порушенні права і припинити правопорушення.

Ви можете звернутися до Вищої Ради юристів України для ефективного захисту прав інтелектуальної власності за допомогою кваліфікованих фахівців, подзвонивши за номером телефону нашої організації або написавши нам на електронну пошту info@ukrlawcouncil.org чи Skype.

 

Фахівці Вищої Ради юристів України захистять Ваше право інтелектуальної власності у відповідно до Цивільного Адміністративного чи Кримінального законодавства.

Суд може захистити Ваші права наступними способами:

 • застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
 • зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
 • вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;
 • вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;
 • застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
 • опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Також за захистом своїх порушених прав інтелектуальної власності можна звернутися до відповідного органу державної влади або громадської організації.

Вища Рада юристів України захистить ваші особисті немайнові та майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, а також, за необхідності надасть наступні послуги:

 • надання повної і всебічної юридичної консультації з приводу права інтелектуальної-власності та його захисту;
 • правовий аналіз вашої ситуації та підготування оптимальної стратегії, спрямованої на відновлення порушених прав;
 • досудове врегулювання спору з приводу права інтелектуальної власності;
 • представництво в судах, в Українському інституті промислової власності, в Державному агентстві з авторських і суміжних прав, в Міністерстві внутрішніх справ, в Антимонопольному комітеті а також в інших органах, установах і організація незалежно від форми власності і галузевого підпорядкування, для захисту ваших законних прав і інтересів;
 • оскарження рішень Патентного відомства;
 • юридичний супровід в ході розгляду справи в судовому порядку;
 • складання заяв, запитів, претензій і обґрунтованих відповідей на претензії;
 • складання та державна реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: ліцензійних договорів, договорів передачі прав, а також їх зміна.

м. Київ, вул. Прорізна, 9, оф. 1

+38 044 278 87 36;

+38 093 874 68 38

info@ukrlawcouncil.org

Напишіть нам