В наш час непоодинокі випадки виникнення непорозумінь і конфліктних ситуацій з приводу застосування норм трудового законодавства або зміни існуючих умов праці між найманими працівниками та утвореними ними організаціями з однієї сторони і роботодавцями, організаціями роботодавців і їх об’єднаннями – з іншої.

Згідно з чинним в Україні законодавством, найманий працівник – фізична особа,  яка працює  за  трудовим договором  на  підприємстві,  в  установі  та  організації,  в  їх об’єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю.

Роботодавець – юридична або  фізична  особа,  яка  в  межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб.

Вирішення усіх трудових спорів закріплено на законодавчому рівні в Кодексі законів про працю України, зокрема в главі XV «Індивідуальні трудові спори», Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів(конфліктів)» а також іншими нормативно-правовими актами.

Трудові спори розглядаються, на підставі вищевказаних документів комісіями по трудових спорах а також районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.

Якщо на підприємстві працює менше 15 чоловік, то комісія по трудовим спорах там не може бути зібраною.

В будь-якому випадку відповідно до Конституції України робітник вправі звернутися безпосередньо до суду, але досудове врегулювання спору забирає менше часу і ресурсів. Проте слід пам’ятати важливу особливість трудових спорів – невеликий строк позовної давності. Зазвичай він складає від одного до трьох місяців, в залежності від предмету спору. Тому недобросовісні роботодавці всіма способами намагаються затягувати час, щоб працівник не зміг звернутися до суду.

Дуже часто трудові спори виникають з наступних підстав:

 • Стягнення заробітної плати чи інших виплат;
 • Відшкодування завданих збитків;
 • Витребування трудової книжки та інших документів;
 • Переведення на іншу роботу;
 • Поновлення на роботі;
 • Поновлення на раніше займаній посаді;
 • Зміна дати, формулювання причини звільнення;
 • Незаконного притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності;
 • Незаконного покладення на працівника матеріальної відповідальності;

Фахівці Вищої Ради юристів України володіють значним досвідом успішного представництва клієнтів в конфліктах, які виникають в трудових відносинах.

Якщо вас незаконно звільнили чи невиплатний заробітну плату, зв’яжіться з нами за номером телефону нашої організації або написавши нам на електронну пошту info@ukrlawcouncil.org чи Skype. Ми допоможемо відстояти ваші права та захистити інтереси згідно з чинним в Україні законодавством про працю.

Вища Рада юристів України пропонує вам свої послуг з розв’язання трудових спорів:

 • Стягнення заробітної плати;
 • Поновлення на роботі;
 • Поновлення на службі в органах державної влади;
 • Поновлення на раніше займаній посаді;
 • Поновлення на роботі (службі) на раніше займаній посаді у зв’язку з не проходженням атестації;
 • Поновлення на роботі (службі) на раніше займаній посаді у зв’язку з не проходженням люстрації;
 • Судові спори з питань незаконного переведення на іншу роботу;
 • Судові спори пов’язані з відмовою про надання відпусток в тому числі по догляду за дитиною;
 • Стягнення у встановленому порядку вихідної допомоги при звільненні;
 • Інші юридичні послуги та консультації стосовно трудового законодавства.

Якщо ви роботодавець, Вища Рада юристів України може взяти на себе роль представника за столом переговорів і не допустити ескалації конфлікту, або супроводити процедуру створення Комісії по трудових спорах.

Також ви можете звернутись до Вищої Ради юристів України для побудови правильної трудової політики, складання трудових договорів і контрактів, що в свою чергу допоможе запобігти трудовим спорам, та унеможливить їх з юридичної точки зору.

м. Київ, вул. Прорізна, 9, оф. 1

+38 044 278 87 36;

+38 093 874 68 38

info@ukrlawcouncil.org

Напишіть нам