Правовий висновок ─ документ складений у письмовій формі, з певного питання, яке є предметом висновку. Правовий висновок містить аналіз ситуації в рамках правового поля та має рекомендаційних характер.

Правовий висновок містить в собі посилання на чинні законодавчі норми та на інші документи і матеріали, які використовувалися під час підготовки відповіді. Це особливий документ, який може бути поданий до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків .

Правовий висновок складається з:

  1. Назва організації, адреса, дата;
  2. Короткий опис правової ситуації;
  3. Питання та завдання правового висновку;
  4. Роз’яснення, доводи та аргументації юриста;
  5. Посилання на норми права;
  6. Висновки основані на аналізі ситуації.