Процедура верифікації документів є одним із провідних етапів реєстрації у Вищій Раді юристів України.

Процедура включає перевірку документів про освіту, документів про післядипломну оcвіту, сертифікатів та свідоцтв про підвищення кваліфікації, тощо.

За необхідності, Вища Рада юристів України здійснює перевірку інформації про набутий досвід та інших документів, які стосуються професійної діяльності юриста.

Метою здійснення процедури верифікації документів є відображення повної, об’єктивної інформації стосовно особи, щодо якої здійснюється реєстрація та відображення такої інформації у реєстрі, як автентичної.

У разі, якщо під час перевірки буде встановлено, що кандидат який реєструється надав підроблені документи або інформацію, яка є неправдивою, Вища Рада юристів України уповноважена повідомити про такий випадок відповідні державні органи, а також іноземні установи, які проводять ліцензування. Вища Рада юристів України, розглядає спробу реєстрації за підробленими документами, як грубе порушення, вчинення якого тягне за собою застосування заборони на провадження практики на території країни.

Послугою верифікації можуть скористатися не лише кандидати на реєстрацію, але й іноземні органи та установи.

Інформація, яка міститься в реєстраційному досьє, використовується, обліковується та зберігається відповідно до Положення Вищої Ради юристів України та з урахуванням вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».