Вища Рада Юристів України

Вища Рада юристів України – колегіальний, незалежний, орган самоврядування юристів, який діє на постійній основі у системі юриспруденції України для забезпечення формування та діяльності професійного корпусу юристів, додержання закону та етики юристами під час здійснення ними професійної юридичної діяльності та надання правової допомоги. Це – самоврядна незалежна інституція, яка сприяє вдосконаленню  національного законодавства шляхом імплементації ключових європейських принципів та стандартів.

Вища Рада юристів України – співпрацює у встановленому законодавством та міжнародними угодами порядку з державними органами, установами, юридичними професійними організаціями та об’єднаннями в усьому світі з питань, що стосуються самоврядування юристів та осіб, що здобувають юридичну освіту.

Надає  обов’язкові до розгляду консультативні висновки, роз’яснення та рекомендації щодо національних та міжнародних питань діяльності юристів.

Утворює спеціальні органи, які здійснюють розгляд справ про притягнення до дисциплінарної відповідальності членів Вищої Ради юристів України та здійснює контроль за дотриманням юристами вимог щодо надання належної правової допомоги.

Здійснює спеціальну перевірку кандидатів, які мають бажання обійняти посади пов’язанні з юридичною професією, вживає заходи щодо забезпечення авторитету членів самоврядування юристів в Україні та за кордоном.

Затверджує Положення про Єдину реєстраційну систему.

На Вищу Раду юристів України покладається завдання сприяти у забезпеченні доступу українських юристів до якісної закордонної освіти та підвищення їхньої професійної кваліфікації, ведення загальнодержавного реєстру юристів, котрі займаються професійною діяльністю, надавати обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань, що стосуються юриспруденції та юридичного самоврядування, узагальнювати пропозиції юристів, органів, установ та організацій системи юриспруденції стосовно законодавства щодо статусу та функціонування самоврядування юристів.

Вища Рада юристів України в зв’язку із реалізацією визначених повноважень бере участь у міжнародному співробітництві, у тому числі взаємодії з іноземними навчальними закладами, органами, установами та організаціями з питань наукової підготовки фахівців у галузі права та інших питань, що стосуються системи юриспруденції, є розпорядником міжнародної допомоги від іноземних суб’єктів, може бути членом відповідних професійних міжнародних органів, установ, об’єднань та організацій.

Вища Рада юристів України проводить набір слухачів та проведення навчальних програм, семінарів, тренінгів та практичних курсів для підвищення професійної кваліфікації юристів, сприяє забезпеченню підготовки кандидатів, котрі отримали кваліфікацію в Україні, до складання міжнародних іспитів та проходження іноземних навчальних програм.

Вища Рада юристів України сприяє у здійсненні національного контролю за навчанням та працевлаштуванням українських юристів за кордоном. Приймає участь у розробці методичних і навчальних матеріалів з підготовки для юристів.