В сучасних умовах розвитку та інтеграції суспільства юридична професія набуває дедалі більше популярності і, оскільки є досить відповідальною, визначає високі вимоги якісного освітнього рівня знань, практичних навичок та особистих якостей до осіб які бажають практикувати право.

Всеукраїнська Вища Рада Юристів надає інформацію щодо працевлаштування громадянам та іноземцям у сфері юриспруденції в Україні. Організація сприяє зростанню державної та суспільної значимості професії юриста, набутті її авторитету та престижу.

Нижче наведені професії в сфері юриспруденції, які можуть обіймати особи з юридичною освітою.

Професії Вимоги Функції
Юрист – повна вища юридична освіта; – надання юридичних консультацій;
– юридичний супровід в державних та інших органах;
– ведення переговорів;
– представлення інтересів особи, компанії, установи;
– укладення договорів;
Адвокат – громадянин України;

– повна вища юридична освіта;

– володіння державною мовою;

– стаж роботи в галузі права не менше 2 р.;

– кваліфікаційний екзамен;

– стажування;

– складення присяги Адвоката;

– отримання ліцензії на заняття адвокатською діяльністю.

– надавати правовий супровід діяльності органів державної влади, фізичних та юридичних осіб;

– складання процесуальних документів;

– захист інтересів особи під час кримінального провадження;

– представництво свідка/підозрюваного/обвинуваченого та ін..

Помічник адвоката – громадянин України або іноземний громадянин;
– повна вища юридична освіта;
– володіє державною мовою;
– знання законодавства України;
– виконання доручення адвоката;
присутній під час консультації адвоката;
– підготовка необхідних документів для здійснення адвокатом своєї діяльності;
– отримання відповіді на адвокатські запити;
– розробка витягів з матеріалів;
Державний виконавець – громадянин України;

– вища юридична освіта не нижче другого рівня;

– володіння державною мовою;
– здатний за своїми особистими і діловими якостями здійснювати повноваження державного виконавці;

– примусове виконання судових рішень та рішень інших органів.
Приватний виконавець – громадянин України;
який досяг 25 років;
– вища юридична освіта не нижче другого рівня;
– володіння державною мовою;
– стаж у галузі права після закінчення магістратури не менше 2 років;
– пройшов навчання і стажування не більше 3 місяців*;
– склав кваліфікаційний іспит;
– здійснює діяльність з виконання примусових рішень
Прокурор – громадянин України;

– повна вища юридична освіта;

– стаж в галузі права не менше 2 років (для місцевих прокуратур);
– не менше 3 років (для регіональних прокуратур);

– підтримання державного обвинувачення в суді;
– представництво інтересів особи або держави в суді, нагляд за додержанням законів органами що проводять ОРД, дізнання, досудове слідство;
– нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах;
Керівники, перші заступники та заступники прокурорів (місцеві/регіональні прокуратури) – громадянин України;
повна вища юридична освіта;
– досвід роботи у сфері права не менше 5 років або на посаді прокурора не менше 3 років;
– організація діяльності місцевої/регіональної прокуратури;
– забезпечення виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів;
– протягом 10 днів повідомляє КДК про вакантну або тимчасово вакантну посаду прокурора;
– призначення та звільнення на адміністративні посади прокурорів;
– виконання інших повноважень;
Нотаріус – громадянин України;
– повна вища юридична освіта;
– володіння державною мовою;
– стаж роботи у сфері права не менше 6 р., з яких не менше 3 помічником нотаріуса;
– складення кваліфікаційного іспиту;
– отримання свідоцтва на заняття нотаріальною діяльністю;
здійснення нотаріальних дій з метою надання юридичної вірогідності: засвідчення документів, прав, витребувати документи необхідні для вчинення нотаріальних дій, давати роз’яснення з приводу вчинення нотаріальних дій та консультації правового характеру.
Помічник нотаріуса – громадянин України;
– повна вища юридична освіта;
– володіння державною мовою;
– стаж роботи у сфері права не менше 3 років;
– участь у прийомі фізичних осіб та представників юридичних осіб;
– участь у складенні проектів правочинів, свідоцтв та інших документів пов’язаних із вчиненням нотаріальних дій;
– внесення записів до реєстру для реєстрації нотаріальних дій;
– підготовка та надсилання запитів до підприємств, установ та організацій;
Суддя – громадянин України не молодший 30 та не старший 65 р.;
– повна вища юридична освіта;
– стаж роботи у сфері права від 5 р;
здійснення правосуддя в Україні;
Працівник Прикордонної Служби – громадянин України який досяг 18 віку;
– вища юридична освіта;
контракт військовослужбовця з МОУ;
захист територіальної цілісності України; (Визначені в Ст.19 ЗУ Про державну прикордонну службу)
Працівники Митної Служби (керівні посади) – громадянин України;
повна вища освіта відповідного напряму (юридична);
– стаж роботи у відповідній галузі 1-3 роки;
– забезпечення дотримання законодавства України уз питань митної справи;
– створення сприятливих умов для збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон;
– здійснення міжнародного співробітництва у сфері митної справи та інше;
Правоохоронні органи
(МВС, СБУ)
– громадяни України;
досягнути 18 віку та скласти Присягу (патрульна поліція);
– пройти спеціальну підготовку;
– повна вища юридична освіта;
– досвід роботи залежно від посади;
– забезпечення порядку в державі, захист прав та свобод людини та громадянина;

– розслідування правопорушень; забезпечення безпеки;

– та інше

Судовий експерт – повна вища освіта у певній галузі;
– відповідна підготовка;
– отримання кваліфікації судового експерта у певній спеціальності;
– проведення досліджень та надання висновку;

– надання роз’яснень щодо даного висновку;

– проведення експертизи в кримінальних та цивільних справах; та інше

Слідчий – громадянин України;
– повна вища юридична освіта;
– складення кваліфікаційного екзамену та прийняття Присяги Слідчого;
– розгляд заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень;

– організація та проведення досудового розслідування; – забезпечення прав і законних інтересів громадян;

Патентний повірений – громадянин України;
– повна вища освіта та повна вища юридична освіта;
– стаж практичної роботи не менше 5 років у сфері інтелектуальної власності;
– успішне складення екзамену;- проходження атестації;- отримання дозволу на право займатися діяльністю патентного повіреного;
– підписання заяв, клопотань, описів винаходів тощо;
– внесення змін до винаходів і креслень;
– проводження науково-дослідних робіт, частиною яких є патентні дослідження;
– представлення інтересів власників прав на об’єкти інтелектуальної власності в державних та судових органах та інше;
Детективи НАБУ – громадяни України;
– повна вища юридична освіта;
– володіння державною мовою;
– стаж роботи пов’язаний з ОРД не менше 5 років;
– здійснюють оперативно-розшукову діяльність;

– здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які згідно закону підзвітні НАБУ;

Судді КСУ – громадянин України;
– володіє державною мовою;
– досяг 40 років;
– має повну вищу юридичну освіту;
– стаж у сфері права щонайменше 15 років;
– високі моральні якості;
– високий рівень компетентності;
– вирішення питання на відповідність до Конституції законів та нпа виданих ВРУ, актів Президента, актів КМУ;
– офіційне тлумачення Конституції;
здійснення інших повноважень передбачених Конституцією України.
Судді ВСУ – громадянин України;
– не молодший 30 та не старший 65 р.;
– повна вища юридична освіта;
– стаж роботи у сфері права від 5 р;
– кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя у ВСУ;
– здійснення правосуддя відповідно до процесуального закону;
– участь в розгляді питань винесених на розгляд Пленуму ВСУ;
– аналіз судової практики;
– участь у розгляді питань винесених на розгляд зборів судів;
– здійснення інших повноважень згідно закону
Суддя Вищого Спеціалізованого Суду з питань інтелектуальної власності – громадянин України;

– не молодший 30 та не старший 65 р.;
– повна вища юридична освіта;
– стаж роботи у сфері права від 5 років;
– кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому суді з питань інтелектуальної власності;
– відповідає одній із вимог**

Вирішення питань та спорів у сфері інтелектуальної власності;
Помічник судді – громадянин України,
– вища юридична освіта,
– володіння державною мовою,
– пройти термін випробування за необхідністю,
– стаж роботи у сфері права не менше 3 років для помічника судді Верховного Суду
– виконання доручень судді,
– підбір законодавчих актів,
– бере участь у підготовці справ до розгляду,
– здійснює оформлення копій судових рішень для відправки сторонам,
– здійснює контроль за своєчасним проведенням експертними установами досліджень, за виконанням ОВС судових рішень
та інше
Помічний юриста – вища юридична освіта,
– володіння державною мовою,
– знання законодавства України.
– пошук та аналіз юридичної інформації, законодавства,
– розробка проектів юридичних документів (договори, позови, скарги та інше),
– співпраця з державними органами з вирішення нескладних юридичних питань, та інше
Працівник Патронатної Служби – вища освіта у певній галузі;
– досвід роботи залежить від посади;
– приймає/відправляє кореспонденцію, документи, доповіді;
– призначати зустрічі, виступати та готувати матеріали для ЗМІ;
– забезпечувати контакт з державними органами.
Помічник приватного виконавця – громадянин України;
– вища юридична освіта не нижче першого рівня;
– володіє державною мовою;
– складає проекти документів виконавчого провадження;
– бере участь у прийомі відвідувачів;
– забезпечує ведення діловодства і архіву (без права підпису);
– виконує інші доручення приватного виконавця;
Працівники митних постів Громадянин України;
вища освіта у відповідній галузі (юридична);
Здійснення митного контролю;
забезпечення безпеки суспільства;
Захист митних інтересів України;
запобігання та протидія контрабанді;
забезпечення заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

 

* Від стажування звільняються особи, які мають стаж роботи державного чи приватного виконавця, адвоката, нотаріуса, арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не менше 1 року або помічника приватного виконавця не менше 2 років.
** Вимоги:

  1. має стаж на посаді судді не менше 3 роки;
  2. має досвід професійної діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) щонайменше 5 років;
  3. має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності щонайменше 5 років;
  4. має сукупний стаж роботи відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3 цієї частини, щонайменше 5 років.