Юридичний Департамент Вищої Ради юристів України основним обов’язком має забезпечення належного виконання діяльності Організації відповідно до чинного законодавства та статуту Ради юристів.

У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, актами і розпорядженнями Президента України та Кабінету міністрів України,  відповідним Розділом Положення та наказами Голови Вищої Ради юристів України.

Предметом відання Юридичного Департаменту є наступне:

 1. оформлення та засвідчення документів, з метою отримання ліцензії чи дозволу в іноземних органах та виїзду за кордон;
 2. проставлення апостиля у відповідному міністерстві;
 3. нострифікація іноземних документів про освіту;
 4. консульська легалізація документів;
 5. нотаріальне засвідчення документів;
 6. надання правового висновку;
 7. складення проектів юридичних документів;
 8. інші питання, які стосуються предмету відання Департаменту.

У складі Юридичного Департаменту діє Відділ представництва членів ВРЮУ в судах України.

Згідно з установчим документом, Вища Рада юристів України може представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси свої членів у державних та громадських органах, а також виступати представником у судах.

До діяльності Відділу відноситься:

 1. представництво юристів членів Вищої Ради юристів у судах України;
 2. захист інтересів осіб членів Організації;
 3. розробка проектів документів (договорів, контрактів, угод та інше) від імені члена ВРЮУ;
 4. надання консультацій юристу члену Організації, який потребує представництва чи захисту інтересів у суді.