loader image

Академічна мобільність

Категорія застосування

  • Вищі навчальні заклади
  • Наукові установи
  • Бібліотеки
  • Вчені Ради
  • Міністерства та відомства
  • Видавництва
Про сервіс

Сервіс Академічної мобільності – це онлайн система відстеження, перевірки та підтвердження кваліфікованості та академічної доброчесності наукового та науково-педагогічного персоналу, за допомогою електронної системи бібліографічної і реферативної бази даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях, рецензування та протидію плагіату.

Сервіс проводиться за допомогою функціонування  Єдиного реєстру академічної мобільності та доброчесності (ЄРАМД).

Вказана система функціонує як єдиний національний електронний ресурс забезпечення та перевірки достовірної інформації до осіб які мають відношення до науки в Україні, з метою недопущення порушення прав авторів, забезпечення унікальності наукових досліджень  та всебічної перевірки вищими навчальними закладами, міністерствами та відомствами перевірки під час прийняття рішень щодо присвоєння вчених або наукових звань, тощо.