loader image

Доступ до професії

Система професійних кваліфікацій в Україні передбачає регулювання певних видів діяльності, що забезпечує захист інтересів та безпеки громадськості. Метою є створення системи, забезпечення її функціонування та розвитку відповідно до потреб соціально-економічного розвитку та ринку праці. Так, розрізняють регульовані та нерегульовані професії.

Регульована професія – професія, у межах якої доступ до професійної діяльності, присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій регулюються спеціальними нормативними актами.

Уряд регулює види діяльності, результати провадження яких мають прямий вплив на населення, наприклад, медицина, інженерія, право, економіка та фінанси, журналістика, лінгвістика, освіта, тощо. Для отримання доступу до регульованої професії необхідно мати свідоцтво національної реєстрації ВРЮУ та мати ліцензію або сертифікат уповноваженого органу, що здійснює регулювання діяльності обраної галузі.

Вища Рада юристів України є національним реєстраційним органом, що регулює порядок доступу до професії в Україні. Станом на сьогодні, реєстрація у ВРЮУ та отримання професійної освіти необхідні для адвоката, судді, архітектора, фінансиста, економіста, журналіста, нефтяника, перекладача, викладача та інших.

ЕТАПИ ДОСТУПУ ДО ПРОФЕСІЇ В УКРАЇНІ

КРОК №1.
ОТРИМАННЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завершення навчання у школі або коледжі. Одержати повну загальну середню освіту учні можуть у середніх загальноосвітніх і спеціалізованих школах, школах-інтернатах, гімназіях, ліцеях, колегіумах та інших загальноосвітніх навчальних закладах, що мають ІІІ ступінь освітнього рівня. Повну загальну середню освіту можуть надавати також професійно-технічні та вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації. Особам, які пройшли державну підсумкову атестацію, видається атестат про повну загальну середню освіту.

Випускники, які мають високі досягнення у навчанні, нагороджуються золотою медаллю – «За високі досягнення у навчанні» або срібною – «За досягнення у навчанні» та отримують атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою. Разом із атестатом видається додаток до нього, де зазначаються досягнення учнів у навчанні в балах. Випускникам 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності, в якому з таких предметів робиться запис «не атестований(на)».

У системі загальної середньої освіти України загальні підходи до рівня знань школярів визначаються на основі Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 №329. З 2000 року в школах України діє 12-бальна шкала (система) оцінювання навчальних досягнень учнів, яку було введено згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.09.2000 N 428/48 «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

Випускники, що отримали повну загальну середню освіту, мають право на вступ до будь-якого вищого навчального закладу. Детальніше ознайомитися із національною системою освіти в Україні можна за посиланням.


КРОК №2.
РЕЄСТРАЦІЯ ТА СКЛАДАННЯ ЗНО

Після закінчення школи випускники пишуть Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО, письмовий іспит у формі тестування з одного або кількох обраних ними предметів, необхідних для вступу до вищого навчального закладу) з предметів, які вимагаються при вступі до вищого навчального закладу. Предмети варіюються самим ВНЗ, згідно з вимогами до вступу.

Забезпечення ЗНО здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти – у співпраці з місцевими органами управління освітою, обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти й навчальними закладами. Участь у ЗНО може взяти особа, яка має повну загальну середню освіту або здобуде її в поточному навчальному році та зареєструвалася відповідно до встановлених вимог. Щоб успішно зареєструватися для участі в ЗНО, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Комплект реєстраційних документів має містити:

 • оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися»;
 • заяву для участі в додатковій сесії;
 • засвідчену копію паспорта громадянина України;
 • засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
 • за потреби інші документи (медичний висновокпро створення про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).

Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою спеціального сервісу «Зареєструватися». Предмети, які необхідні до складання, варіюють залежно від обраної спеціальності. Більше про проведення зовнішнього незалежного оцінювання дивіться за посиланням.

Сертифікати ЗНО яких років приймаються в 2020 році? | ZNO.org.uaОтримання результатів. Результат складання ЗНО відображається у сертифікаті встановленого зразка, в якому надається інформація про складені предмети та отримані бали. Результати ЗНО зараховуються як вступні іспити до вищого навчального закладу. Під час конкурсного відбору до ВНЗ також враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту.

*Приклад сертифікату ЗНО

КРОК 3.
ВСТУП ДО ВНЗ

Принципи вступу. Вступна кампанія до вищих навчальних закладів України розпочинається кожного року у червні з проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл. Вступ абітурієнтів відбувається на підставі наявних рейтингових балів, що визначаються як сума балів отриманих за тестами зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала атестату та додаткових балів за визначні досягнення у навчанні (переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів Малої академії наук, учасники міжнародних олімпіад тощо). Українські абітурієнти мають право подавати заяви на вступ до вищих навчальних закладів у паперовому або електронному вигляді. Прийом документів від абітурієнтів зазвичай триває протягом липня.

Збір та подача документів. Після того як особа визначилась із навчальним закладом, необхідно подати пакет документів на здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, а саме:

 • Заява встановленого зразка (в паперовій формі);
 • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
 • Сертифікат ЗНО, з балами з предметів, які вимагались ВНЗ для вступу;
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • Документ, що засвідчує особу і громадянство вступника + копії 1, 2 та сторінок з пропискою;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Військовий квиток (або посвідчення про приписку до призовної дільниці) для вступників чоловічої статі;
 • Документи, що дають право на пільги;
 • Складання вступних випробувань.


Зарахування.
Зарахування абітурієнтів на навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних осіб відбувається у першій половині серпня. Умови прийому до закладів вищої освіти затверджені Міністерством освіти і науки України, які Ви можете переглянути за наступним посиланням.


КРОК №4.
НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ

Особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію, видається документ про здобуту вищу освіту за відповідними ступенями. Окрім цього, невід’ємною частиною диплома бакалавра, магістра є додаток до диплома європейського зразка, що містить структуровану інформацію про завершене навчання. Після завершення навчання в освітньому закладі, особа може проходити стажування у приватних та державних організаціях, структурах.

Підвищення кваліфікації. Додаткові курси та підвищення кваліфікації сприяють розвитку професійних навичок. На курсах можна отримати диплом, сертифікат або документ про підвищення кваліфікації.


КРОК №5.
СКЛАДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ. ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання опанувати регульовану професію. Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань певної галузі, професійної етики особи, а також у виявленні рівня її практичних навичок та сппецифічних умінь. Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється відповідною кваліфікаційною комісією.

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються регулюючою Радою, яка може встановити плату за складення кваліфікаційного іспиту та порядок її внесення. Особі, яка склала кваліфікаційний іспит, протягом десяти днів з дня складення кваліфікаційного іспиту кваліфікаційно-дисциплінарна комісія видає свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.

Необхідні до подання документи особи, яка звертається із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає:

1) документ державного зразка (оригінал та нотаріально посвідчену копію) та додатки до нього, що підтверджують набуття заявником повної вищої освіти, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) – другий (магістерський) рівень;

2) документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в певній галузі не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію);

3) довідку встановленої форми, яка містить відомості з персонально- довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України про відсутність (наявність) судимості» (скорочену);

4) довідку медичної установи про стан здоров’я Заявника (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма № 122-2/о, затверджена Наказом МОЗ України № 12 від 17.01.2002 року);

5) власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття регульованою діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття регульованою діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва;

6) оригінал та копію документу, який у встановленому законом порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника;

7) копію картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку.


КРОК №6.
РЕЄСТРАЦІЯ У ВРЮУ

Здобута освіта надає власнику відповідного диплома право бути визнаним як фахівець галузі регульованої професії. Так, з метою отримання статусу, особа вчиняє ряд дій, до переліку яких входить первина реєстрація у ВРЮУ. Це процедура, відповідно до якої особа, яка успішно виконала освітню програму та оволоділа ключовими критеріями, набула право на звернення до реєстраційного органу з метою офіційної реєстрації свого професійного статусу в Україні. ВРЮУ проводить відповідну перевірку поданих особою документів на предмет їх відповідності діючому законодавству та встановлює факт, що має юридичне значення, а саме надає РЕЄСТРАЦІЮ ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ.

Виконання функцій реєстраційного органу, забезпечується шляхом формування єдиної структурованої бази (Реєстру) про професійне направлення з метою установлення універсального способу підтвердження заявленої інформації під час працевлаштування, навчання, стажування тощо. Дані реєстру відображають інформацію про кандидата, здобуту кваліфікацію, зареєстроване право професійної діяльності в Україні, форму здійснення діяльності, а також іншу важливу інформацію.

Особа заповнює заяву про реєстрацію встановленого взірця та анкету. Після цього, ВРЮУ надає перелік документів, скани яких необхідно надати. Опрацювання заяви спеціалістами відбувається впродовж 10 робочих днів, в результаті встановлюється відповідність та автентичність наданих документів Департаментом Реєстрів, що здійснює супроводження з метою включення особи до відповідного Реєстру за відповідним професійним направленням.

Включення до реєстру та створення кабінету. Підтвердженням реєстрації є документ Registration Authority Certificate. Наступним кроком є включення особи в Реєстр та створення електронного кабінету професіонала, з наданими ключами доступу. Результатом включення до ЄРДПС є документ: Certificate of Registration Professional Status.

Замовити послугу

Реєстрація на іспит

Чи регульована моя професія в іншій країні?

Заповніть форму, зазначивши Вашу професію англійською мовою.
Після введення даних оберіть «Відправити»