loader image

Мовленнєва компетентність

При Вищій Раді Юристів України функціонує ЄДИНИЙ ЦЕНТР МОВНОГО ТЕСТУВАННЯ (ДАЛІ- ЄЦМТ), основною метою якого є забезпечення підвищення стандартів якості освіти через впровадження та стандартизацію міжнародного тестування на території України.

Місія та цілі

Місія ЄЦМТ – розвиток суспільства та країни через освіту, а саме: розширення спектру знань та можливостей кожного представника суспільства  шляхом проведення атестацій на різних рівнях, проведення різних типів тестувань, перевірка мовленнєвої компетентності  задля формування лідерства та вирішення глобальних проблем світу, що змінюється.


ЄЦМТ реалізує свою місію шляхом досягнення наступних стратегічних цілей:

  • Забезпечення широкого спектру тестів та іспитів, які можна скласти на території України, в належних умовах, відповідних до стандартів кращих мовних центрів США, Британії та Європи

  • Утвердження ЄЦМТ як провідного, конкурентоспроможного, сучасного національного освітнього центру міжнародного рівня

  • Розвиток особистості та професійне зростання учасників освітнього процесу, формування компетенцій, що визначають конкурентоспроможність студентів на ринку праці в Україні та світі

  • Розвиток креативного потенціалу екземенаційно-педагогічних працівників Центру

  • Підвищення міжнародного авторитету ЄЦМТ, забезпечення відповідності освітніх послуг міжнародним стандартам якості

  • Розбудова ефективної системи тестування та перевірки мовленнєвих знань у різних сферах діяльності, модернізація тестування відповідно до змін національної системи підвищення кваліфікації та в контексті інтеграції у світовий простір

  • Впровадження у всі сфери діяльності ЄЦМТ новітніх інформаційних технологій та програмного забезпечення, інтеграція ЄЦМТ у вітчизняний та світовий інформаційний простір

 

Тести які можливо скласти на базі ЄЦМТ

ЄДИНИЙ ЦЕНТР МОВНОГО ТЕСТУВАННЯ (ДАЛІ- ЄЦМТ) при ВИЩІЙ РАДІ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ повідомляє про можливість здати і підготуватися до вибірки міжнародних іспитів, таких як іспити лінійки

Замовити послугу

Реєстрація на іспит

Чи регульована моя професія в іншій країні?

Заповніть форму, зазначивши Вашу професію англійською мовою.
Після введення даних оберіть «Відправити»