loader image

РЕЄСТРИ

Для підтвердження кваліфікації та компетентності фахівців, ВРЮУ забезпечується якісна оперативна та всебічна електронна перевірка інформації, що у подальшому відображається у Національних Реєстрах. Операційна цілісність точної, належної та відповідної інформації забезпечує всебічний контроль дотримання локального та міжнародного законодавства реєстрантами. Уповноваженими структурними підрозділами ВРЮУ розроблено та схвалено до реалізації ряд верифікаційних процесів, які гарантують найвищий рівень цілісності інформації. 

ПРОВІДНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ОРГАН – ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК

Реєстрація свідчить про автентичність та достовірність даних реєстранта, що комплексно формує його професійний статус, мовленнєву та професійну компетентність, академічну мобільність та доброчесність. Встановлення відповідності даних положенням законодавства та внутрішнім стандартам чітко врегульовано керівним апаратом ВРЮУ, у разі виявлення порушень яких негайно застосовуються відповідні коригування Національних Реєстрів.

ЄДИНИЙ РЕЄСТР МЕДІАТОРІВ УКРАЇНИ

ЄРМУ – це електронна база даних, що містить відомості про чисельність та склад осіб, які відповідно до Закону України «Про медіацію» набули право на зайняття діяльністю у сфері медіації (медіатори).

 

ЄДИНИЙ РЕЄСТР МОВЛЕННЄВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ЄРМПК – це електронна система даних, яка відображає наявність або відсутність сертифікованої атестації в частині володіння мовами, еквівалентність документів, відомостей, які підтверджують професійну компетентність фахівця.

 

ЄДИНИЙ РЕЄСТР ДІЮЧОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ
ЄРДПС – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про осіб, яка відображає інформацію про професійний статус, здобутий професійний досвід, кваліфікацію та ділову репутацію у регульованій або нерегульованій професії.


ЄДИНИЙ РЕЄСТР АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ

ЄРАМД – це єдина електронна система даних, яка містить відомості про статус академічної мобільності, академічну доброчесність суб’єкта, здобуті наукові наукові та науково-професійні навички.

Для чого це потрібно:

Реєстри забезпечують формування єдиної структурованої бази про Вашу професію в країні Вашої діяльності з метою універсального прискорення способу підтвердження заявленої Вами інформації під час працевлаштування, навчання, стажування тощо.

Як формуються реєстри:

Кожен з реєстрів формується відповідним Департаментом ВРЮУ шляхом отримання відомостей з таких джерел:

 • внесення інформації і відомостей про документи під час реєстрації суб’єкта;
 • внесення інформації, отриманої від органів, установ, організацій;
 • внесення відомостей та інформації документів в ході самостійного виявлення відповідним підрозділом інформації, яка не була відображена під час реєстрації.

ПРО РЕЄСТРИ

З метою діджеталізації даних про професійну, освітню, академічну та мовленеву компетентності, ВРЮУ запустило в роботу єдині електронні реєстри національних стандартів.

Національна електрона система, відображена у формі трьох ключових баз, які відображають діючий статус за відповідним направленням.

Кожен з реєстрів функціонує через відповідний структурний підрозділ Організації та надає фізичним особам та органам, установам, організаціям можливість ознайомлення з достовірними даними про заявника, його документами, набутим юридичним та професійним статусом, та іншими важливими показниками, які необхідно встановити та підтвердити для прийняття рішення.

Станом на 2021 рік система складається з:

ЄРМУ – це єдина електронна система даних, у якій відображено відомості про:

 1. Прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності) медіатора;
 2. Освіту медіатора;
 3. Мову проведення медіації;
 4. Кількість годин базової підготовки медіатора із зазначенням найменування суб’єкта освітньої діяльності, що здійснив підготовку;
 5. Спеціалізацію медіатора із зазначенням кількості годин спеціалізованої підготовки (за наявності);
 6. Підвищення професійного рівня медіатора;
 7. Додаткову інформацію про медіатора.

1

ЄРДПС – це структурована електронна база, які відображає відомості про:

 1. Регулювання у країні діяльності;
 2. Історія професійної діяльність та здобутий досвід;
 3. Документи, що підтверджують заявлену кваліфікацію, та спосіб їх перевірки;
 4. Кваліфікаційну та ділову репутацію;
 5. Спосіб визнання професії закордоном.


ЄРМПК
– це структурована електронна база, яка відображає:

 1. Сертифікованої атестації володіння мовами;
 2. Кваліфікаційні результати;
 3. Еквівалентність документів;
 4. Центри тестування та порядок реєстрації;
 5. Регулювання у країні перебування.


ЄРАМД
– це єдина електронна система даних, у якій міститься відомості про

 1. Статус академічної мобільності;
 2. Підтвердження академічної доброчесності суб’єкта;
 3. Здобуті наукові та науково – професійні навички;
 4. Регулювання у країні знаходження.

Замовити послугу

Реєстрація на іспит

Чи регульована моя професія в іншій країні?

Заповніть форму, зазначивши Вашу професію англійською мовою.
Після введення даних оберіть «Відправити»

НЕРЕГУЛЬОВАНІ ПРОФЕСІЇ:

Вибачте, розділ в розробці!