loader image

REGISTERS

USLC provides quality and comprehensive e-verification of information further shown in National registers to confirm registrants’ proficiency and competence. Operational integrity of relevant and appropriate data ensure all-round control of adherence to local and international Law by registrants. Plenty of verification processes were drafted and adopted by competent authorities of USLC.

LEADING NATIONAL REGISTRATION AUTHORITY

Registration stands for authenticity and accuracy of registrant’s data that forms registrant’s professional status, language and pro competence, academic mobility and integrity. Conformity of relevant data with the law and standards is regulated by governing body of USLC, in the case of violation of which the, appropriate corrections of National registers are applied immediately.  

THE LANGUAGE AND PRO COMPETENCE REGISTER

LPcR is e-system that stores data about certification in proficiency in foreign languages, about confirmed recognition of documents and other details that form professional competence of the registrants.

THE PROFESSIONAL STATUS REGISTER

PSR is e-system that stores details about registrants who meet our standards, their professional status, qualifications and experience screening, their business reputation in a regulated or non-regulated profession.

 

THE ACADEMIC MOBILITY REGISTER

AMR is e-system that stores details, which verify mobility status and confirm registrants’ academic integrity, their obtained scientific and professional skills.

ABOUT REGISTERS

USLC has launched e-registers of national unified standards with a purpose of data specification  about professional, educational, academic, language and pro competence.

National e-system is represented in the form of three main data-bases that show current status of the relevant sphere of work.

 Each of the registers functions under the relevant structural department of USLC  and provides individuals and organizations with an opportunity to be acquainted with reliable information about the applicant, the applicant’s documents, legal and professional status and so on.

In 2020 the system includes :

LPcR is a structured e-system that stores information about:

 1. Regulation in particular country;
 2. Background and experience;
 3. Validation and recognition of documents and details that confirm registrants’ competence;
 4. Qualification and business reputation;
 5. The way in which the profession is recognized abroad;


PSR
 is a structured e-system that stores information about:

 1. Certification of language proficiency;
 2. Qualification results;
 3. Equivalence of documents;
 4. Testing centers and the procedure for registration;
 5. Regulation in the particular country;


AMR
 – is a structured e-system that stores information about

 1. Status of academic mobility;
 2. Confirming registrants’ academic integrity;
 3. Acquired scientific and scientific and professional;
 4. Regulation in the particular country;

WHY IS IT IMPORTANT?

PSR provides an establishment of unified structured data-base about your profession in the host country, with a purpose of universal acceleration of confirmation method of reported information during employment, studying or internship.

HOW ARE THE REGISTERS FORMED

Each of the registers is established by an appropriate USLC’s department through data gained out of such resources:

 • Insertion information while applicant’s registration;
 • Insertion obtained information from different authorities and organizations  ;
 • Insertion information after data detection by an appropriate department that was not revealed and represented before. 

ПРО РЕЄСТРИ

З метою діджеталізації даних про професійну, освітню, академічну та мовленеву компетентності, ВРЮУ запустило в роботу єдині електронні реєстри національних стандартів.

Національна електрона система, відображена у формі трьох ключових баз, які відображають діючий статус за відповідним направленням.

Кожен з реєстрів функціонує через відповідний структурний підрозділ Організації, та надає фізичним особам та органам, установам, організаціям можливість ознайомлення з достовірними даними про заявника, його документів, юридичний та професійний статус, та інші важливі показники, які необхідно встановити та підтвердити для прийняття рішення.

Станом на 2020 рік система складається з:

ЄРДПС – це структурована електрона база, які відображає відомості про:

 1. Регулювання у країні діяльності;
 2. Історія професійної діяльність та здобутий досвід;
 3. Документи, що підтверджують заявлену кваліфікацію, та спосіб їх перевірки;
 4. Кваліфікаційну та ділову репутацію;
 5. Спосіб визнання професії закордоном;


ЄРМПК
– це структурована електрона база, яка відображає:

 1. Сертифікованої атестації володіння мовами;
 2. Кваліфікаційні результати;
 3. Еквівалентність документів;
 4. Центри тестування та порядок реєстрації;
 5. Регулювання у країні перебування;


ЄРАМД
– це єдина електронна система даних, у якій міститься відомості про

 1. Статус академічної мобільності;
 2. Підтвердження академічної доброчесності суб’єкта;
 3. Здобуті наукові та науково – професійні навики;
 4. Регулювання у країні знаходження;

Для чого це потрібно:

ЄРДПС, забезпечує формування єдиної структурованої бази про Вашу професію в країні Вашої діяльності, з метою універсального пришвидшення способу підтвердження заявленої Вами інформації під час працевлаштування, навчання, стажування тощо.

Як формуються реєстри:

Кожен з реєстрів формується відповідним Департаментом ВРЮУ, шляхом отримання відомостей з таких джерел:

 • внесення інформації і документів під час реєстрації суб’єкта;
 • внесення інформації і документів отриманої від органів, установ, організацій;
 • внесення відомостей і документів, в ході самостійного виявлення відповідним підрозділом інформації, яка не була відображена під час реєстрації; 

ЄДИНИЙ РЕЄСТР АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ:

НЕРЕГУЛЬОВАНІ ПРОФЕСІЇ: