loader image

ВИЩА РАДА ЮРИСТІВ УКРАЇНИ

(далі – ВРЮУ) – національний реєстраційний орган професійного статусу,
мовленнєвої компетентності та академічної мобільності.

Предмет відання

Сектор адміністративного регулювання ВРЮУ охоплює п’ять ключових сервісів, кожен з яких функціонує у системі внутрішніх та міжнародних відносин через глобальну систему електронного обміну інформацією – «Єдине Вікно».

Юрисдикція сервісів базується на загальних засадах діючого законодавства держави та міжнародних Конвенцій, відповідно до яких кожна послуга містить преюдиційну складову, оскільки вона є наслідком здійснення владних повноважень національного реєстраційного органу.

Місія, позиція та завдання

ВРЮУ створено з метою провадження захисту суспільства та держави, гарантуючи, що спеціалісти, які надають послуги та виробляють товари, є компетентними, кваліфікованими та відповідальними.

Місія та завдання досягаються за допомогою арсеналу ключових механізмів та національних стандартів, відображених у формі відповідних реєстрів, які серед іншого представлені у таких формах:

  • Єдиний реєстр діючого професійного статусу (ЄРДПС);
  • Єдиний реєстр мовленої та професійної компетентності (ЄРМПК);
  • Єдиний реєстр академічної мобільності та доброчесності (ЄРАМД);
  • Єдиний реєстр медіаторів України (ЄРМУ).

ВРЮУ діє відповідно до Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Постанов та Розпоряджень Кабінету Міністрів України, Положень про Міністерство юстиції України, в тому числі положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 228 від 2 липня 2014 року (зі змінами), наказів Міністерства юстиції України, Рішень Конференції Ради (ВРЮ), Статут із змінами і доповненнями від 2016 року тощо.

ВРЮУ діє у складі Громадської Ради при Міністерстві юстиції України згідно з Наказом Міністерства юстиції України № 3870/7 від 17 жовтня 2017 року та № 3942/7 від 8 листопада 2019 року, та сприяє йому у реалізації державної правової політики, визначеної Положенням № 228 від 2 липня 2014 року.

Правова основа

Структура

ВРЮУ є колегіальним національним органом, який у своїй структурі передбачає функціонування таких підрозділів як керуючий апарат, з одного керівника і чотирьох заступників, кожен з яких відповідальний за окремий сектор роботи ВРЮУ. Управління ВРЮУ базується на принципах професійності, компетентності, сумлінності, доброчесності та антикорупційної політики.

Центральний апарат ВРЮУ складається з трьох департаментів, до яких входять сім відділів, та трьох центрів, які розподіляються на Сервісний, Тестувальний та Медійний центри.

Контроль за дотриманням законодавства, виявлення та фіксація порушень, а також забезпечення дотримання стандартів якості на державному рівні, забезпечує Наглядова Рада, до складу якої входять шість членів, з яких дві особи – це представники торгово-промислової палати,  два представника органів влади, одна особа – представник Громадської Ради при Міністерстві юстиції України та одна особа зі складу Колегії ВРЮУ.

Колегія ВРЮУ є органом правління засновників, який засідає раз на п’ять років, з метою затвердження пріоритетних напрямків діяльності ВРЮУ. Склад Колегії формують представники усіх гілок влади.

Громадська Рада при Міністерстві юстиції України є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві, завданням якого є сприяння Міністерству у реалізації державної політики шляхом розробки, формування нормативно-правових актів відповідно до предмета віддання, провадження планово-контрольних заходів щодо дотримання вимог діючого законодавства, ініціацій щодо проведення тимчасових слідчих комісій, засідань, колегій, а також реалізації інших заходів, передбачених відомчими актами.

Антикорупційна Політика

ВРЮУ та Керівництво, реалізовуючи національну політику у секторі реєстрації, верифікації, перевірки автентичності, оцінки рівня володіння мовленнєвої компетентності та академічної мобільності, ставить за мету всебічне забезпечення процесу обслуговування як максимально простого та зручного. 

КЛЮЧОВИМ ПРИНЦИПОМ Є ТЕ, ЩО ВРЮУ ПРОТИ КОРУПЦІЇ.

Спеціалісти ВРЮУ діють відповідно до стандартів та положень діючого законодавства. Усі послуги нашого національного сервісу затверджені відповідними стандартами, а результат – це форма адміністративної діяльності, що є гарантією надійності інформації, яку ми надаємо. З моменту створення, та станом на сьогодні, ВРЮУ жодного разу не була залучена до будь-яких оборудків, що свідчить про законність, прозорість, та гарантованість відповідності нашої діяльності.

На базі Сервісного центру функціонує відділ по роботі зі зверненнями громадян, де розглядаються усі заяви, скарги та пропозиції у порядку, передбаченому відповідно до Закону України № 393/96-ВР. Ми щиро вдячні за усі Ваші усні та письмові подяки, вони дуже важливі для нас!

Послуги ВРЮУ

ВРЮУ надає послуги відповідно до діючого законодавства!

Політика діяльності не дозволяє працівникам апарату ВРЮУ здійснити надання неналежного сервісу. Відмова або негативне рішення є результатом виявлення офіційних невідповідностей у документах та інформації. У разі виявлення порушень буде оформлена відмова. У разі, якщо у Ваших документах або у сформованій інформації міститься певна невідповідність, працівники ВРЮУ надають всю необхідну інформацію про ймовірне походження, причини, хід розгляду документів та способи виправлення. Підроблені документи підлягають негайному вилученню та передаються до правоохоронних органів. За Вашим письмовим зверненням обов’язково надається офіційна відповідь.


Стандарти якості

Наглядовий аудит за сертифікованою системою управління якістю дотримується ВРЮУ вже доволі тривалий проміжок часу. Ми забезпечуємо дотримання відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 та ISO 20000, оскільки це є ключовою складовою успішного функціонування нашої організації в Україні та на міжнародній арені.

Сертифікат зокрема посвідчує, що система управління якістю в сфері надання інформаційних послуг, фінансових послуг (організація розрахунків і касового обслуговування, розрахунково-касове обслуговування, операції з переказу валюти, послуги по вкладах, надання кредиту, пенсійне забезпечення) відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO.

Політика у сфері якості надання послуг визначає основні цінності, до яких прагне сьогодні ВРЮУ – відповідність потребам та очікуванням клієнтів. «Щодня назустріч споживачеві з інформацією та послугами сучасного рівня» є нашим основним девізом.

З повагою,
Керівництво ВРЮУ.

Замовити послугу

Реєстрація на іспит

Чи регульована моя професія в іншій країні?

Заповніть форму, зазначивши Вашу професію англійською мовою.
Після введення даних оберіть «Відправити»