loader image

TORFL

Тест на знання російської мови як іноземної (TORFL) є іспитом для іноземців, які бажають продовжити навчання чи працевлаштуватися в Росії, та який відповідає найкращим європейським стандартам якості. Система тестування, розроблена філологами російської мови для уможливлення об’єктивної оцінки мовних навичок та адмініструється Міністерством освіти і науки Росії. Таким чином, роботодавці в Росії та міжнародні компанії за межами Росії можуть приймати рішення про здатність потенційного співробітника задовольнити вимоги певної посади на основі результатів тесту.
 
Сертифікат TORFL – це міжнародно визнаний доказ рівня володіння російською мовою. TORFL входить до  ALTE. 

Рівні володіння російською мовою як іноземною узгоджені з рівнями Загальноєвропейської системи оцінювання знань іноземних мов (Common European Framework — CEFR).
 
Хто може адмініструвати TORFL?
Тільки навчальні заклади, акредитовані російським урядом, можуть проводити цей тест.
 
З чого складається тест?
Кожен рівень тесту містить п’ять структурних частин: 
 • лексика, граматика
 • читання
 • прослуховування розуміння
 • письмова частина
 • усна частина

Тривалість тесту складає 3,5 години або більше, залежно від рівня.
 
Детальніше про структуру та оплату
TORFL складається з 5 частин, які дозволяють оцінити мовленнєву компетенцію різних сфер використання мови. Усі п’ять частин рівні за шкалою оцінювання – 20% кожна (від 100% загальної кількості).
 
Він складається з 6 різних рівнів: від елементарного (A1) до сертифікаційного 4-го рівня (C2):
 1. сертифікат TORFL Elementary (A1) підтверджує, що кандидат набув кваліфікацію з найпростіших комунікативних потреб у соціальній, освітянській та професійній сферах спілкування російською мовою як іноземною за відповідними стандартами. Однак, елементарного рівня володіння російською мовою як іноземною недостатньо для навчання в російських навчальних закладах.
 2. сертифікат TORFL Basic (A2) підтверджує, що кандидат кваліфікований для найпростішого соціального та культурного спілкування.
 1. рівень В1 підтверджує мовленнєву компетенцію, що є необхідною в повсякденному, навчальному та професійному спілкуванні. Сертифікат TORFL 1 надає абітурієнтам доступ до російської вищої освіти. Однак, якщо кандидати вирішать продовжити навчання в навчальних закладах Росії, їм доведеться пройти додатковий розділ, який перевірятиме здатності до досягнення мінімальних комунікативних цілей у сфері професійного / академічного спілкування студента.
 2. рівень сертифікації 2 (B2) підтверджує відносно високий рівень комунікативної компетентності у всіх контекстах. Другий рівень компетенції володіння російською мовою як іноземною необхідний для отримання ступеня бакалавра або магістра в російських установах (крім бакалавра чи магістра філології).
 3. рівень сертифікації 3 (C1) є свідченням високого рівня мовленнєвої компетентності у всіх контекстах, дозволяє здійснювати професійну діяльність російською мовою (наприклад, лінгвістика, переклад, редагування, журналістика, міжнародні відносини, управління бізнесом). Цей сертифікат є необхідним для отримання ступеня бакалавра з філології.
 4. урівень сертифікації 4 (С2) відображає, що мовленнєва компетенція близька до знань мови на рівні її носія. Цей сертифікат є необхідним для отримання ступеня магістра філології.
 
Центр випробувань TORFL встановлює плату (200 євро) та графік тестування.
 
Результати
Після успішного проходження тестування видається визнаний на міжнародному рівні сертифікат. Засновники TORFL надають тестові матеріали центрам TORFL за межами Росії, проводять тест (на паперовій або комп’ютерній основі), збирають відповіді та перевіряють. Потім Центр готує та видає сертифікати тим, хто пройшов тест (10 днів – це максимальний термін для видачі сертифіката, але організації завжди намагається прискорити процес).
Відповідний рівень проходження іспиту присвоюється кандидатові: A, B і C.
Мінімальний показник успіху – 66 (за кожною частиною). Якщо у якійсь частині кандидатом отримано менше прохідного балу TORFL, його можна пройти за додаткову плату в розмірі 50 відсотків від попередньої ціни. 
 
Як довго діє TORFL сертифікат?
Сертифікат є безстроковим, на відміну від інших сертифікатів, що свідчать про володіння мовою. Кожен сертифікат TORFL має унікальний номер, який вноситься в єдину базу даних. База даних дозволяє перевірити та встановити справжність сертифікатів (наприклад, якщо він був втрачений).

Реєстрація на TORFL

Якщо у вас виникли запитання щодо точних дат тестування, та майбутніх тестів, які ще не опубліковані, або інформації щодо тесту, будь ласка, зв’яжіться з нами, надіславши лист електронною поштою info@ukralawcoucil.com.

Замовити послугу

Реєстрація на іспит

Чи регульована моя професія в іншій країні?

Заповніть форму, зазначивши Вашу професію англійською мовою.
Після введення даних оберіть «Відправити»