loader image

Контроль

Починаючи з 2016 року, в Україні створено орган національної реєстрації юридичних фактів, що мають значення імміграційного, освітнього, професійного, академічного та мовленнєвого статусу, як складових процесу верифікації та обміну інформацією між країнами учасниками. Вища Рада юристів України є єдиним національним реєстраційним органом для підтвердження інформації у формі відомостей або документів, які видаються державними структурами.

ПОХІДНИЙ КОНТРОЛЬ

Особа, яка реєструється у ВРЮУ проходить перевірку, яка передбачає декілька ключових етапів:

 • перевірка анкетних відомостей та декларації;
 • перевірка освітніх документів;
 • перевірка документів, що підтверджують професійний стаж та досвід роботи;
 • перевірка відомостей про складання кваліфікаційних іспитів.

 

АКТУАЛІЗАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

Особа, яка зареєстрована у ВРЮУ вноситься до відповідних реєстрів, держателем яких є ВРЮУ. Актуалізація даних проводиться раз на 3 місяці з метою перевірки відомостей, оновлення даних та сприяння у виявленні невідповідностей, які можуть бути не відображеними в ході похідного контролю:

 • реєстратор, який закріплений за реєстром, здійснює автоматичне оновлення інформації шляхом подання запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
 • зареєстрований суб’єкт самостійно подає відомості оновленого характеру через портал сервісу або електронний кабінет, які підлягають перевірці;
 • орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації з моменту, коли вони отримали певні оновлені відомості відповідно до предмету своєї діяльності про суб’єкта, невідкладно сповіщують про це на надають таку інформацію до ВРЮУ.


НЕВІДКЛАДНИЙ КОНТРОЛЬ

Якщо роботодавець, іноземний реєстраційний орган, іноземні органи установи організації встановили або мають на меті встановити певні обставини, або підтвердити існування певних фактів, надсилають запит встановленого взірця щодо отримання від реєстратора інформації про те:

 • чи дійсно особа здобувала освіту?
 • чи дійсно документи, які підтверджують здобуту особою освіту є легітимними?
 • чи мав право навчальний заклад видавати освітній документ?
 • чи визнається за кордоном освітній документ?
 • чи застосовувалися до особи заходи дисциплінарного стягнення?
 • чи застосовувалися до особи заходи адміністративного чи кримінального відповідальності?
 • чи відповідає заявлений трудовий стаж дійсності?
 • чи відповідає трудовий стаж вимогам країни де буде працювати особа?
 • які посади та спеціальності може обіймати запитуваний кандидат?
 • чи складалися мовні іспити?
 • чи складалися професійні іспити?
 • чи проходилось професійне стажування?

Замовити послугу

Реєстрація на іспит

Чи регульована моя професія в іншій країні?

Заповніть форму, зазначивши Вашу професію англійською мовою.
Після введення даних оберіть «Відправити»