loader image

СЕРВІС ВЕРИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ ВРЮУ

НАЦІОНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА, ПІДТВЕРДЖЕННЯ АБО СПРОСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Одним із пріоритетних напрямків діяльності ВРЮУ є проведення перевірки автентичності документів про  освіту, про безперервний професійний розвиток, про мовленнєву компетенцію, академічну успішність та про   підтвердження права на здійснення професійної діяльності.

Завдяки основним компетенціям в галузі верифікації первинних джерел ВРЮУ попереджує можливість підробки освітніх документів, фальсифікації даних щодо кваліфікації та репутації спеціаліста.

Національний Сервіс надає послугу верифікації з метою забезпечення всебічної перевірки відображеної  інформації. У результаті, спеціалістами ВРЮУ  встановлюється чи заперечується автентичність документів у формі електронної довідки (видається англійською мовою, присвоюється унікальний літерно-цифровим ідентифікатор та QR код).

Послугою онлайн перевірки автентичності можуть скористатися власники документів або, за умови надання згоди на обробку персональних даних від власника, їхні уповноважені представники, а також реєстраційні органи, органи державної влади, місцевого самоврядування, навчальні заклади, у тому числі організації з визнання іноземних кваліфікацій, роботодавці, кадрові агенції, скринінгові компанії та інші зацікавлені установи.

Освітні документи

БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

АКАДЕМІЧНА УСПІШНІСТЬ

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОНЛАЙН ВЕРИФІКАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ​

Гнучкість та швидкість

Оптимальну безпеку

Безпечну авторизацію

Верифікація документів про академічну успішність

Перевірка, що забезпечує встановлення відповідності діяльності фахівця сукупності етичних принципів та визначених законом правилам.

Верифікація документів безперервного професійного розвитку

Встановлення автентичності інформації документів безперервного процесу навчання, що свідчать про вдосконалення професійної компетентності фахівців.

Верифікація освітніх документів

Національна всебічна перевірка, в результаті якої відбувається підтвердження та/або спростування інформації, що міститься в документах про освіту.

Верифікація документів про мовленнєву компетентність

Встановлення підтвердження чи спростування інформації щодо документів про володіння мовою певного рівня – невід’ємна складова професійної компетентності.

Верифікація документів про професійну діяльність

Забезпечення належної перевірки документів, комплекс яких надає можливість формування висновку про професійний статус та репутацію фахівця.

Переглянути вичерпний перелік документів, що підлягають верифікації

Верифікація документів спеціалістами ВРЮУ є важливим етапом реєстрації спеціаліста в Національних Реєстрах та існує окремо у якості додаткової послуги. Включаючи перевірку документів, при необхідності, ВРЮУ перевіряє інформацію про отриманий досвід та інші документи, які відносяться до професійної діяльності реєстранта.

Верифікація – запорука того, що всі дані, відображені в Національних Реєстрах, є правдивими. У разі, якщо кандидат на реєстрацію надає неправдиві відомості або підроблені документи, ВРЮУ уповноважена повідомити відповідним державним органам, а також іноземним ліцензуючим відомствам про виявлення порушення. ВРЮУ, як національний орган реєстрації, розцінює спробу надання підроблених документів грубим порушенням, яке призводить до заборони на практику на території країни.

Онлайн-верифікація ВРЮУ усуває потенційну неефективність результатів, забезпечуючи зручний процес всебічного аналізу інформації у вигляді:

Як національний реєстраційний орган, ВРЮУ надає послугу верифікації, ставлячи за мету СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ:

 • надання громадянам та заінтересованим органам інформації та роз’яснень з питань встановлення автентичності документів;
 • проведення перевірки автентичності документів про освіту, виданих навчальними закладами України;
 • проведення перевірки автентичності документів про освіту, виданих навчальними закладами інших країн;
 • організація експертизи із встановлення дійсності кваліфікацій, присвоєних згідно з документами;
 • участь у підготовці проектів міжурядових угод з питань верифікації документів;
 • ведення обліку та здійснення оперативного обміну даними в рамках інформаційної мережі для забезпечення ефективного функціонування механізму верифікації документів.

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВЕРИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ВРЮУ?

Процедура верифікації документів включає в себе: перевірку автентичності документів, підтвердження статусу установи та/або програми, оцінки кваліфікації та, у разі необхідності, встановлення еквівалентності, підтвердження академічних та/або професійних прав.

 • надіслати запит або особисто звернутися до уповноваженого Департаменту ВРЮУ із запитом щодо верифікації;
 • надати відомості щодо мети отримання послуги верифікації;
 • надати відомості щодо органа, закладу освіти чи іншої організації, що видала документ (щодо якого необхідне встановлення автентичності) та тип цього документа;
 • заповнити необхідні пункти заяви, що затребувані ВРЮУ до надання;
 • підписати форму згоди на обробку персональних даних;
 • надати скан-копії документів для верифікації;
 • обрати зручний спосіб оплати та сплатити послугу верифікації;
 • у разі необхідності, замовити додаткову онлайн консультацію з питання, що цікавить, або зворотній зв’язок.
 • надіслати офіційний запит від імені юридичної особи до уповноваженого Департаменту ВРЮУ із запитом щодо верифікації;
 • надати конкретизуючи роз’яснення щодо запиту стосовно встановлення автентичності документів особи;
 • надати відомості щодо типу документу, факт автентичності якого необхідний бути встановленим;
 • заповнити необхідні пункти заяви, що затребувані ВРЮУ до надання;
 • обрати зручний спосіб оплати та сплатити послугу верифікації;
 • у разі необхідності, замовити додаткову онлайн консультацію з питання, що Вас цікавить, або зворотній зв’язок.
ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Щойно документи будуть готові, Ви отримаєте відповідне смс-повідомлення на номер мобільного телефону, вказаний в заявці. При наближенні терміну, на який подавали документи, за реєстраційним номером можна дізнатися про готовність за телефонами розділу «Контакти». Отримати готові документи можна відповідно до графіку в нашому офісі або електронною поштою. Із собою необхідно мати паспорт і розписку з реєстраційним номером та відміткою про сплату, який ви отримали під час подачі документів. 

Документи може отримати:

 • заявник за наявності паспорта (особа, яка подавала документи);
 • інша особа, яку заявник зазначив під час подачі документів у заяві, також за наявності паспорта;
 • будь-яка особа з нотаріально завіреним дорученням від заявника.

ПРАВОВА ОСНОВА

Встановлення автентичності документів та всебічний аналіз наданої інформації ґрунтуються та визначені положеннями діючого законодавства України:

 • Конституція України;
 • Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 11 квітня 1997 року), ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні» від 03.12.1999 № 1273-XIV;
 • Конвенція про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та учбових ступенів у державах регіону Європи (Париж, 21 грудня 1979 р.), ратифікована Указом Президії Верховної Ради Української РСР “Про ратифікацію Конвенції про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та вчених ступенів у державах регіону Європи” від 11.01.82 № 2993-X;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про вищу освіту»;
 • Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
 • Закон України «Про захист персональних даних»;
 • Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти» № 62 від 08 липня 2018 року;
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 752 від 13 липня 2011 року «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти»;
 • Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України № 504 від 05 травня 2015 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059;
 • Порядок визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України № 504 від 05 травня 2015;
 • Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 787, з урахуванням змін і доповнень;
 • Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1719;
 • Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839, з урахуванням змін і доповнень;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 614/27059;
 • Наказ Міністерства закордонних справ України від 04.06.2002 № 113 «Про затвердження інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 червня 2002 р. за N 535/6823;
 • Постанова КМУ від 31 червня 2011 року № 924 «Питання національного інформаційного центру академічної мобільності»;
 • Постанова КМУ від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2016 року № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2015 року № 249 «Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2016 року №1280 «Про внесення змін до Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 02 квітня 2015 року № 387 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту державного зразка»;
 • Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаазька конвенція), 1961 рік;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів»;
 • Наказ МЗС, МОН, МЮ України від 05 грудня 2003 року № 237/803/151/5 «Про затвердження Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2009 № 428 «Про заходи щодо підготовки документів до проставлення апостиля»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.03.2009 року № 220 «Про затвердження Порядку проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки».

Перелік документів, що підлягають верифікації спеціалістами ВРЮУ

 1. Свідоцтво про базову загальну середню освіту
 2. Додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту
 3. Довідка про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)
 4. Атестат про повну загальну середню освіту
 5. Додаток до атестата про повну загальну середню освіту
 6. Виписка до атестата
 7. Похвальний лист
 8. Похвальна грамота
 9. Диплом кваліфікованого робітника
 10. Додаток до диплома кваліфікованого робітника
 11. Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
 12. Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
 13. Свідоцтво про підвищення кваліфікації
 14. Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій
 15. Диплом молодшого спеціаліста
 16. Додаток до диплома молодшого спеціаліста
 17. Диплом молодшого спеціаліста про перепідготовку
 18. Диплом молодшого бакалавра
 19. Додаток до диплома молодшого бакалавра
 20. Диплом бакалавра
 21. Диплом спеціаліста
 22. Диплом спеціаліста про перепідготовку
 23. Диплом магістра
 24. Додаток до диплома про вищу освіту
 25. Виписка до диплома
 26. Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)
 27. Додаток до дипломів бакалавра, магістра європейського зразка
 28. Диплом
 29. Академічна довідка
 30. Свідоцтво про закінчення аспірантури
 31. Свідоцтво про закінчення докторантури
 32. Атестат доцента
 33. Атестат професора
 34. Атестат старшого наукового співробітника
 35. Атестат старшого дослідника
 36. Посвідчення про складання кандидатських іспитів
 37. Диплом кандидата наук
 38. Додаток до диплома кандидата наук
 39. Диплом доктора філософії
 40. Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка
 41. Диплом доктора наук
 42. Свідоцтво про позашкільну освіту
 43. Додаток до свідоцтва про позашкільну освіту
 44. Сертифікат лікаря-спеціаліста
 45. Сертифікат (провізор загального профілю)
 46. Сертифікат (провізора-спеціаліста)
 47. Сертифікат (про результати складання тестового екзамену “Крок”)
 48. Посвідчення (про присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії зі спеціальності для медичних та фармацевтичних спрямувань)
 49. Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації до диплома
 50. Посвідчення (про підвищення кваліфікації на курсах інформації та стажування з циклу)
 51. Посвідчення (про закінчення спецклінординатури і про вивчення іноземної мови)
 52. Свідоцтво про клінічну ординатуру
 53. Свідоцтво до диплома про проходження підвищення кваліфікації перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників
 54. Свідоцтво (про складання іспиту зі спеціальності після проведення передатестаційного циклу)
 55. Архівна довідка
 56. Довідка
 57. Навчальний план
 58. Навчальна програма
 59. Витяг з навчального плану
 60. Витяг з навчальних програм
 61. Витяг із заліково-екзаменаційних відомостей
 62. Витяг із залікових відомостей
 63. Витяг
 64. Виписка з навчальної картки
 65. Виписка
 66. Свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства
 67. Табель навчальних досягнень
 68. Свідоцтво про визнання іноземних освітніх документів