loader image

РЕЄСТРАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА

НАЦІОНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА, ПІДТВЕРДЖЕННЯ АБО СПРОСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК

ВРЮУ функціонує з метою забезпечення всебічної перевірки інформації, відображеної у документах спеціалістів. Для діджеталізації даних про професійну, освітню, академічну та мовленнєву компетентності керівним апаратом ВРЮУ схвалено запуск в роботу єдиних баз даних національних стандартів – електронних реєстрів.

Реєстри створені для забезпечення доступу до єдиної структурованої бази з метою універсального приcкорення процесу підтвердження інформації, заявленої особою, під час працевлаштування, навчання, стажування тощо. Електронна база даних містить відомості про рівень освіти особи, наявність кваліфікацій та ліцензій, практичний досвід та відомості щодо громадян іноземних держав, які відповідно до вимог чинного законодавства набули право на здійснення господарської діяльності у сфері регульованої професії.

Реєстрація особи у ВРЮУ свідчить про автентичність та достовірність даних, відображених у документах реєстранта, що формують його професійне портфоліо та статус, мовленнєву та професійну компетентність, академічну мобільність та доброчесність. Забезпечення відповідності даних положенням національного законодавства та внутрішнім стандартам чітко врегульовано керівним апаратом ВРЮУ. У разі виявлення порушень негайно застосовуються відповідні коригування Національних Реєстрів.

Для підтвердження кваліфікації та компетентності фахівців ВРЮУ забезпечується якісна оперативна та всебічна електронна перевірка інформації, що у подальшому відображається у Національних Реєстрах. ВРЮУ забезпечує зручний процес всебічного аналізу інформації у вигляді:

Процедура обробки запиту

ОСОБА

Навчальний заклад

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ​

Стажування

Ліцензування

Реєстрація
у ВРЮУ

Реєстрація у ВРЮУ забезпечує доступ особи до професії та можливість провадження господарської діяльності у сфері регульованої професії. Реєстрація у ВВРЮ є процедурою, здійснення якої можливе лише за умови виконання вимог доступу до професії, з ними можна детальніше ознайомитись за посиланням.

РЕЄСТРАЦІЯ

Виконання функцій реєстраційного органу забезпечується шляхом формуванням національних реєстрів з метою встановлення універсального способу підтвердження заявленої інформації під час працевлаштування, навчання, стажування тощо. Дані реєстрів відображають інформацію про кандидата, здобуту ним кваліфікацію, зареєстроване право на здійснення професійної діяльності в Україні, форму здійснення діяльності, а також іншу важливу інформацію.

Це процедура, відповідно до якої особа, яка успішно виконала освітню програму та оволоділа ключовими критеріями, набула право на звернення до реєстраційного органу з метою офіційної реєстрації свого професійного статусу в Україні. ВРЮУ проводить відповідну перевірку поданих особою документів на предмет їх відповідності діючому законодавству та встановлює факт, що має юридичне значення, а саме – надає РЕЄСТРАЦІЮ ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ.

Особа заповнює заяву про реєстрацію встановленого взірця та анкету. Після цього, ВРЮУ надає перелік документів, скани яких необхідно надати.

Здійснюється перевірка:

  • освітніх документів;
  • документів безперервного професійного розвитку, підвищення кваліфікації;
  • документи, що підтверджують складання кваліфікаційного іспиту;
  • документи про наявність ліцензії, свідоцтв. 

ПРОЦЕДУРА

Для взяття на облік фізичної особи, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, така особа повинна подати заяву особисто (або ж надіслати рекомендованим листом з описом вкладення), або подати через уповноважену особу до контролюючого органу – ВРЮУ.

Опрацювання заяви спеціалістами відбувається впродовж 10 робочих днів. В результаті встановлюється відповідність та автентичність наданих документів Департаментом Реєстрів, що здійснює супроводження з метою включення особи до відповідного Реєстру за відповідним професійним направленням.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СЕРВІС ЗАБЕЗПЕЧУЄ

Гнучкість та швидкість

Оптимальну безпеку

Безпечну авторизацію

Що дозволяє перевірити національний сервіс?

Верифікація
професійних
освітніх
документів

Підтвердження
діючого
професійного
статусу

Перевірка
академічної
мобільності

Оцінювання рівня
мовленнєвої
компетентності

Верифікація документів спеціалістами ВРЮУ є важливим етапом реєстрації спеціаліста в Національних Реєстрах та існує окремо У ЯКОСТІ ДОДАТКОВОЇ ПОСЛУГИ. Включаючи перевірку документів, при необхідності, ВРЮУ перевіряє інформацію про отриманий досвід та інші документи, які відносяться до професійної діяльності реєстранта.

Верифікація – запорука того, що всі дані, відображені в Національних Реєстрах, є правдивими. У разі, якщо кандидат на реєстрацію надає неправдиві відомості або підроблені документи, ВРЮУ уповноважена повідомити відповідним державним органам, а також іноземним ліцензуючим відомствам про виявлення порушення. ВРЮУ, як національний орган реєстрації, розцінює спробу надання підроблених документів грубим порушенням, яке призводить до заборони на практику на території країни. 

Верифікація освітніх документів

Національна всебічна перевірка, в результаті якої відбувається підтвердження та/або спростування інформації, що міститься в документах про освіту.

Верифікація документів безперервного професійного розвитку

Встановлення автентичності інформації документів безперервного процесу навчання, що свідчать про вдосконалення професійної компетентності фахівців.

Верифікація документів про академічну успішність

перевірка, що забезпечує встановлення відповідності діяльності фахівця сукупності етичних принципів та визначених законом правилам.

Верифікація документів про мовленнєву компетентність

Встановлення підтвердження чи спростування інформації щодо документів про володіння мовою певного рівня – невід’ємна складова професійної компетентності.

Верифікація документів про професійну діяльність

Забезпечення належної перевірки документів, комплекс яких надає можливість формування висновку про професійний статус та репутацію фахівця.

Замовити послугу

Реєстрація на іспит

Чи регульована моя професія в іншій країні?

Заповніть форму, зазначивши Вашу професію англійською мовою.
Після введення даних оберіть «Відправити»